Legislativa Naše články a stanoviska Naše projekty

Projekt Legislativní změny v systému očkování na darujme.cz ukončen! My pracujeme dál

Praha 8. ledna 2020

Sliby, že Ministerstvo zdravotnictví připraví návrh zákona, který by osobám poškozeným očkováním zajistil finanční odškodnění, jsme slýchali několik let. Mnohými diskuzemi, které nevedly ke konkrétním výsledkům, jsme byli už unavení. Konečně v říjnu 2018 Ministerstvo zdravotnictví představilo paragrafové znění zákona o odškodnění a krátce na to přišla novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví a další možnost, jak ovlivnit systém očkování. Nám tak začala dlouhotrvající intenzivní práce.


Naše aktivity během trvání projektu na darujme.cz:

 • Od samého počátku jsme se účastnili legislativního procesu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, a to jak ve vnějším, tak vnitřním připomínkovém řízení. Vznesli jsme zásadní připomínky, které podobu zákona značně proměnily. Neustále jsme upozorňovali a stále upozorňujeme na neexistenci plnohodnotné vyhlášky k zákonu. Napsali jsme dopis členům Výboru pro zdravotnictví jak k rozsahu náhrad, tak k rozsahu vyhlášky.
  V Senátu jednáme a snažíme se zvrátit zúžení náhrad, které odhlasovala PS.
 • Předložili jsme připomínky k zákonu o ochraně veřejného zdraví s odůvodněním a iniciovali vytvoření pozměňovacích návrhů.
 • Pro jednání se zákonodárci jsme sepsali návrhy změn obou zákonů, které bylo nutné několikrát aktualizovat.
 • Přihlásilo se nám 70 dobrovolníků k oslovování zákonodárců, díky čemuž byli osloveni všichni poslanci a někteří senátoři. Pro některé z našich návrhů jsme získali podporu u mnohých poslanců a některých klubů.
 • Zorganizovali jsme přes 30 schůzek s poslanci, zástupci Ministerstva zdravotnictví a dalšími důležitými osobami.
 • Vydali jsme 23 textů a spustili mediální kampaň Povinné neznamená nejlepší, během které jsme vydali 10 příběhů rodin negativně zasažených systémem očkování. Kampaň byla zakončena tiskovou konferencí.
 • Iniciovali jsme novou petici, kterou jsme předložili Petičnímu výboru PSP s 4618 fyzickými podpisy. Žádáme o její projednání ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a ve Výboru pro zdravotnictví. Vytvořili jsme k ní nový web obsahující aktuální informace k petici a k projednávání zákona o ochraně veřejného zdraví.

Děkujeme vám všem, kteří jste na tom pracujete s námi:

 • 70 dobrovolníků oslovujících zákonodárce,
 • 226 dárců přispívajících finančně,
 • 321 odesílatelů petičních archů a 4618 osob podepsaných pod peticí.


Darované finance slouží na pokrytí minimálních odměn pro stěžejní pracovníky, úhradu jízdné, tiskovin, organizaci tiskové konference, právní služby, propagaci a administraci projektu. Děkujeme!

Oba zákony jsou stále v procesu a jejich podoba není uspokojivá. V souladu s vytýčenými změnami tak naše práce pokračuje. Již nyní je zřejmé, že naše úsilí v legislativě nekončí, a to ani po schválení zákonů. I když se změny podaří prosadit, u zákona o odškodnění bude nutno sledovat jeho funkčnost a případně navrhovat úpravy pro dobrou praxi, a u zákona o ochraně veřejného zdraví představují některé aktuálně navržené úpravy spíše přijatelný kompromis než nejlepší řešení. Naše kontinuální práce tak bude potřebná i nadále. Proto jsme na portále darujme.cz vytvořili nový neomezený projekt. Jeho prostřednictvím vás budeme informovat o posunech v systému očkování. Zapojte se do něj finančním příspěvkem! Naše společná práce je pro systém očkování v České republice potřebná a ojedinělá.