Legislativa Naše články a stanoviska Naše projekty Odškodnění

Rozhodnuto – poškození očkováním mají nárok na odškodnění v plné šíři

Praha, 4. března

Poslanecká sněmovna dnes schválila senátní pozměňovací návrh k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, a zákon tak může postoupit k podpisu prezidentu republiky. Od letošního léta tak budou mít poškození očkováním po mnoha letech slibů šanci požádat o finanční kompenzaci.

Na zákon se roky čekalo, prošel dlouhými přípravami, po kterých byl v prosinci 2019 schválen Sněmovnou s pozměňovacím návrhem Věry Adámkové, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví. Tím však byl silně ochuzen o odškodnění části nároků, které by v jiných případech poškození lékařským zákrokem byly přiznány. Namísto majetkové i nemajetkové újmy tak Sněmovna odhlasovala pouze částečné odškodnění, a to za ztížení společenského uplatnění a náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného nebo jeho domácnost. Poslanci zcela vypustili bolestné a náhradu ušlého výdělku.

Toto okleštění senátoři odmítli přijmout a vrátili zákon Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který vynechané položky z kompenzací navrací.
„Finální znění zákona se liší od původního vládního návrhu, jehož formulace byla zcela jasná a přímá. Celý nárok byl vyjádřen pouhými dvěma slovy: materiální i nemateriální škody. To se vytratilo, nyní jsou podle senátního návrhu kompenzace vypsány položkově. Senát tak napravil chybu Sněmovny, čímž dal poškozeným naději na odškodnění v plném rozsahu,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.

Senát ve svém návrhu upřesňuje, že se odškodnění vyplatí, dojde-li ke zvláště závažnému poškození zdraví. Reaguje tak na neopodstatněné obavy poslanců z kompenzací nezávažných nežádoucích účinků, které byly při projednávání zákona ve Sněmovně zmiňovány. Právě toto nelogické zdůvodnění vedlo k okleštění kompenzace v PS.
„Zajímá nás, jaká je definice zvlášť závažné újmy. Když bude poškozený trpět ‚pouze‘ závažnou újmou, nebude mít nárok na odškodnění? V původním znění zákona navrženém vládou byla formulace zákona jasná, v souladu s občanským zákoníkem. Úprava zákonu neprospěla,“ dodává Suchánková.

Jednotlivé následky, které mají být zákonem odškodněny, budou vyjmenované ve vyhlášce, která dosud není vypracována, existuje pouze její pracovní verze. Rozalio od začátku procesu schvalování poukazuje na absenci klíčového předpisu, který bude mít na aplikaci zákona v praxi zcela zásadní vliv. Zákon tak sice existuje, poškození budou mít šanci o kompenzaci požádat, ale stále nevíme, za jaké zdravotní poškození na ni budou mít nárok. „Bude-li ve vyhlášce vyjmenovaných zdravotních následků minimum, jako je tomu nyní v pracovní verzi, dopad zákona bude minimální. Mnohým z poškozených nijak nepomůže,“ obává se Suchánková.

Odškodněni budou pouze ti, které povinné očkování poškodí až po nabytí účinnosti zákona. Ti, které očkování poškodilo před platností zákona, nemají nárok na odškodnění vůbec.Doporučujeme: