Naše články a stanoviska Nežádoucí účinky Odškodnění

Soupis žádostí o odškodění nežádoucích účinků očkování

Zveřejňujeme ve stručnosti případy osob, které se na nás obrátily s žádostí o pomoc při sepisování žádosti o náhradu újmy způsobené očkováním.

Druh vakcínyŽadatelZdravotní komplikaceDatum podání žádostiAktuální stav
covidPotomek poškozené/hoClostridiová gastroenterokolitida vyvolaná očkováním, neurologické potíže, krvácení do mozku, úmrtí.červenec 2021MZ žádost zamítlo UŽ v červenci 2021.
povinné dětské očkováníRodiče poškozené/hoHypotonie 9 hodin po očkování, následně stavy podobné epilepsii, ale diagnóza nebyla stanovena ani po třech měsících hospitalizace.červen 2021MZ žádost zamítlo v červnu 2022.
covidPoškozený/áV den očkování bolesti a svědění v místě vpichu, následně v celé končetině, v dalších dnech se bolesti táhly až k hlavě, šestý den po očkování došlo k ochrnutí části tváře. Stanovena diagnóza obrna lícního nervu. Od ledna 2021 trvá pracovní neschopnost.srpen 2021Zamítnuto, připravujeme žalobu.
covidPoškozený/áZtráta sluchu na pravé ucho tři dny po očkování, přetrvává i přes veškeré možné způsoby léčby.říjen 2021MZ žádost zamítlo v květnu 2022.
covidVnouče poškozené/hoEmbolie plic třetí den po očkování, úmrtí.červen 2021MZ žádost zamítlo v červenci 2021.
covidPoškozený/áMozková mrtvice sedmý den po očkování, následně značné zhoršení zraku, občasné závratě. Do očkování sportovní činnost, nyní úplná nemožnost sportovat.říjen 2021Žadatel snahu vzdal po dopisu z MZ s výzvou o doložení finančně nákladných podkladů.
covidPoškozený/áZánět trojklanného nervu, herpes zooster v obličeji s postižením oka, trvalé poškození zraku, pracovní neschopnost cca půl roku, následné značné omezení v práci.prosinec 2021MZ žádost zamítlo v březnu 2022.
povinné dětské očkováníRodiče poškozené/hoDiag. epilepsie absence, opožděný psychomotorický vývojzáří 2021Na výzvu MZ žádost doplněna, čeká se na rozhodnutí. Rodiče v červnu 2022 zvažovali žalobu kvůli nečinnosti MZ.
covidPoškozený/áNitrolební hypertenze, trombóza žilních splavů, i přes náročné zákroky došlo ke zhoršení až ztrátě zraku – jedno oko naprostá slepota, druhé značná. Nemožnost vykonávat předešlé zaměstnání.NEPODÁNO.
covidPoškozený/áRoztroušená sklerózazpracovává se
covidPoškozený/áMyokarditida tři týdny po očkovánízpracovává se
covidPoškozený/áRozsáhlé a rozličné neurologické potíže, diagnóza nestanovena.zpracovává se
covidPoškozený/áPolyserozitida vedoucí k ohrožení života, s největší pravděpodobností dojde k naprosté práceneschopnosti.leden 2022Na výzvu MZ žádost doplněna, čeká se na rozhodnutí

Lidé poškození očkováním se často ocitají v těžké životní situaci, je ohroženo jejich zdraví, život i práce, značně se sníží jejich společenské uplatnění a začne se vytrácet radost ze života. Často nemohou pracovat, což v kombinaci se zvýšenými náklady na zdravotní péči znamená existenční krizi. A už vůbec nemají finanční prostředky na to, aby si zaplatili lékařské posudky či právní služby, které po nich Ministerstvo zdravotnictví žádá doložit. Stát na ně klade nemožné požadavky, v důsledku čehož tito poškození zůstávají bez slibované pomoci ze strany státu.

Rozhodli jsme se je v tom nenechat. Poškozeným pomáháme sepisovat žádosti, konzultujeme s advokáty, přispíváme na znalecké posudky, jsme připraveni hradit také náklady na podání žalob. Máme za cíl dosáhnout i systémových změn, aby si každý žadatel zvládl podat žádost sám a měl šanci na kompenzaci. Avšak ani naše finanční možnosti nejsou nekonečné. Pomozte i vy těmto lidem, kteří už tak za své rozhodnutí zaplatili vysokou cenu.