COVID-19 C-19 a očkování dětí Naše články a stanoviska Nežádoucí účinky Statistické údaje

Úmrtí osob do 19 let věku po očkování proti covid-19 v USA

Níže uvádíme případy úmrtí dětí, mladistvých a mladých dospělých, která byla v USA nahlášena v časové souvislosti s očkováním proti covid-19 ke dni 25. 5. 2021. V systému VAERS jsou zaznamenávána hlášení podezření na nežádoucí účinek, nejsou to tedy prokázané souvislosti, ty se vyhodnocují posléze. Nicméně případy úmrtí u dětí a mladistvých jsou absolutně závažnou situací a časová souvislost je zde zřejmá! Je nejvyšší prioritou přistupovat k jakýmkoliv zdravotním zákrokům týkajících se dětí bezpečně.

Tato hlášení zveřejňujeme s ohledem na to, že v současné době, kdy je naočkována pouze hrstka dětí, již existují tato hlášení. Očkování dětí je u nás už propagováno a dokonce spojováno i jako budoucí podmínka docházení do školy. Dokud nebudou tyto případy jasně vyhodnoceny a budou-li se objevovat další, očkování dětí proti covid-19 nelze aboslutně vyžadovat a cokoliv jím podmiňovat. Na děti musíme být super opatrní.

VAERS ID 1199455-1; věk 17 let (Pfizer)

Pacientka si stěžovala na potíže s dýcháním a bolest na hrudi, následovala srdeční zástava a smrt.

VAERS ID 1225942-1; věk 16 let (Pfizer)

Pacientka byla 16letá dívka, která byla 19. 3. očkována vakcínou Pfizer na očkovací klinice a 28. 3. byla resuscitovaná po srdeční zástavě doma. Byla napojena na ECMO (mimotělní membránovou oxygenaci) a testy odhalily jako pravděpodobnou příčinu srdeční zástavy bilaterální velkou plicní embolii. Mezi rizikové faktory bylo zahrnuto užívání orální antikoncepce. Laboratorní testy poté prokázaly absenci leidenské či protrombinové mutace. Pacientka byla dle neurologických kritérií prohlášena za mrtvou 30. 3.

VAERS ID 1078352; věk 18 let (Moderna)

Den po očkování (3. 3.) se u pacienta objevila únava, bolesti těla, bolesti hlavy. Ráno 5. 3. si stěžoval na bolest na hrudi, v 8.30 si vzal Tylenol. V 10.30 jej rodina našla bez známek reakce. Přivolaný lékař konstatoval smrt.

VAERS ID 1105115; věk 18 let (Moderna)  

Klient ústavu, po prvním očkování neprojevoval žádné příznaky, ošetřující personál zaregistroval pouze abscesy v pažích, slabinách, stehnech a kolenou. Po druhé dávce byl hypoaktivní. Čtvrtý den po očkování jej ošetřovatelka nalezla s ústy a nosem plnými sekretů. Nereagoval. Přivolaný lékař potvrdil úmrtí.

VAERS ID 1187918; věk 15 let (Moderna)

Pacientka na dětské JIP s trizomií chromozomu 21 (Downův syndrom). Datum očkování první ani druhé dávky si na oddělení nepamatují. Personál ji nalezl mrtvou zřejmě 3.–4. den po druhé dávce vakcíny.

VAERS ID 1166062-1; věk 5 měsíců (Pfizer)

Pacientka obdržela 17. března v zaměstnání druhou dávku vakcíny Pfizer. Na druhý den její pětiměsíční kojený chlapec dostal vyrážku a během 24 hodin byl neutišitelný, odmítal jíst a dostal horečku. Matka přivezla dítě na pohotovost na vyšetření, krevní test odhalil zvýšené množství jaterních enzymů. Kojenec byl hospitalizován, ale jeho stav se zhoršoval a nakonec umřel. Diagnostikována TTP (trombotická trombocytopenická purpura). Žádné známé alergie. Žádná nová expozice kromě očkování u matky předchozího dne.

VAERS ID 1209903; věk 19 let (Pfizer)

Chybí podrobnější informace. Nalezena mrtvá 7 dní po očkování.

VAERS ID 1255745; věk 2 roky (Pfizer)

Holčička dostala jednu dávku vakcíny proti covidu v rámci klinické studie Pfizer. Zemřela 5 dní po očkování. Bližší informace nejsou známy. Hlášení bylo podáno anonymně s žádostí, aby bylo dohlédnuto na to, že úmrtí nebude zatajeno.