Naše články a stanoviska COVID-19 Legislativa

Vláda projedná návrh zákona o očkování proti covid-19

Ministerstvo zdravotnictví ČR předložilo v pátek 13. listopadu k meziresortnímu připomínkování návrh zákona o očkování proti covid-19. Doba k podání připomínek byla stanovena pouze na 5 dní! Proto jsme rychle oslovili několik právníků a požádali je o vyjádření k návrhu zákona.

Změny legislativy v oblasti očkování pravidelně monitorujeme a usilujeme o to, aby Česká republika směřovala k dobrovolnému výběru tohoto zdravotního zákroku. Proto je pro nás zásadní, že Ministerstvo zdravotnictví počítá s dobrovolností očkování proti covid-19, což uvádí v důvodové zprávě k návrhu zákona. Ten je primárně vytvořen proto, aby ČR mohla nakoupit vakcíny od výrobců a aby se stanovila úhrada očkování ze strany státu.

V první fázi totiž nebudou očkovací látky distribuovat k lékařům dodavatelé, jak je obvyklé, nýbrž sám stát. Takto se dohodly členské země EU, aby se podpořili výrobci a urychlilo očkování v celé EU. Česká republika si v rámci tohoto programu zarezervovala 3 miliony dávek vakcíny od firmy Astra Zeneca, což by mělo pokrýt očkování pro 1,5 mil. obyvatel. Dle předběžných odhadů zaplatí ČR za tuto objednávku 150 mil. Kč, což vychází na 50 Kč za jednu dávku. Očkujícímu lékaři pak stát za výkon uhradí obvyklou cenu, která je v roce 2020 stanovena na 223,2 Kč. Sám očkovaný by neměl hradit ani vakcínu, ani výkon, očkování tak bude bezplatné.

Další vakcíny plánuje stát nakoupit např. od firem Novavax nebo Pfizer. Ceny budou odlišné a celková částka vynaložená na imunizaci jedince se bude odvíjet od počtu potřebných dávek.

Na závěr upozorňujeme, že zatím žádná ze zmíněných farmaceutických společností nemá k dnešnímu dni vakcínu proti covid-19 registrovanou, a tedy schválenou k použití. Nejblíže k registraci je nyní společnost Pfizer, která již zahájila masivní výrobu očkovací látky. Snaží se tak zrychlit proces uvedení vakcíny na trh – jakmile bude vakcína registrována, může se přistoupit rovnou k distribuci. Také společnost Moderna již podala žádost o registraci očkovací látky.

Rozalio k tomuto návrhu zákona zatím nevznese žádné připomínky, ale budeme dál pečlivě sledovat jeho schvalování. Co v nás vzbuzuje znepokojení, jsou výroky některých odborníků a politiků, že očkování bude dobrovolné, očkovaným osobám však přinese určité benefity, např. nebudou muset používat roušku či jim bude umožněn vstup do určitých zařízení. Takové benefity ovšem nepaří do dobrovolného režimu očkování; navrácení lidských práv a svobod není benefitem! Stejně tak povinnost některých skupin či profesí (záchranáři, armáda, pracovníci v sociálních službách, senioři v pečovatelských domovech) podrobit se očkování není dobrovolnost. Aby k tomuto nedošlo, je nutno situaci bedlivě hlídat.

Za spolupráci při analýze návrhu zákona děkujeme advokátovi Davidu Záhumenskému, advokátce Lucii Černotové a advokátce Zuzaně Candigliota (Liga lidských práv).

Materiál k návrhu zákona najdete ZDE.

Podepište petici za dobrovolnost očkování proti koronaviru ZDE.