Nežádoucí účinky Naše články a stanoviska

Žádost o informace k odškodňování NÚ vakcín – druhá

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Praha 21. dubna 2021

Žádost o poskytnutí informací

Dobrý den,

děkujeme za odpověď na naši předchozí žádost týkající se informací o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Rádi bychom požádali ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o další údaje k tomuto tématu.

1) V roce 2020 jste obdrželi jedinou žádost o náhradu újmy, kterou jste zamítli. Z jakého důvodu byla žádost odmítnuta?

2) Kdo žádost posuzoval a kdo o jejím zamítnutí rozhodl?

3) V roce 2020 byly náklady na tuto agendu ve výši jednoho služebního místa? Kolik tedy činily celkové náklady na toto služební místo za rok 2020?

4) Kdo se nyní přímo zabývá tvorbou prováděcího předpisu k zákonu č. 116/2020 Sb.? Jsou k tvorbě, resp. úpravě vyhlášky, přizváni odborníci? Pokud ano, tak kteří?

5) Plánuje MZ vydávat roční shrnutí, přehled žádostí a uvedení újmy, za kterou je žádána náhrada újmy, a jak byly žádosti vyřízeny, a to i s odůvodněním?

Transparentní systém je potřebný pro informování veřejnosti. Ministerstvo zdravotnictví by díky němu nemuselo zdlouhavě odpovídat na dotazy ohledně žádostí o náhradu újmy a rovnou by vždy odkázalo na roční shrnutí.

Za zodpovězení dotazů předem děkuji.

S pozdravem

Martina Suchánková, předsedkyně
ROZALIO, z. s.
IČ 27056473, sídlem Voskovcova 986/12, 152 00 Praha 5