Naše články a stanoviska

Žádost o poskytnutí informací – osoby očkované proti covid-19

EDIT K 3. 4. 2021: Zaslané odpovědi MZ vkládáme níže pod jednotlivé otázky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Praha, 5. března 2021

Dobrý den,

nařízením č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN jste stanovili, že lidé očkovaní proti covid-19 nemusí podstoupit karanténu po kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V odůvodnění nařízení neuvádíte žádné zdůvodnění tohoto konkrétního nařízení.

1) Předpokládáte tedy, že člověk očkovaný proti covid-19 nebude nakažen, nerozvine se u něj onemocnění, nebude virus dále šířit?
Odpověď MZ: U očkovacích látek používaných v současné době v České republice se účinnost pohybuje od 80% do 95%, tzn. statisticky může nastat v určitém procentu případů, že konkrétní očkovací látka nebude u konkrétních osob účinná. Vliv očkování příslušnými vakcínami na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru.

2) Předpokládáte, na základě současných poznatků, že očkované osoby si vytvoří také slizniční imunitu proti covid-19?
Odpověď MZ: Dle současných vědeckých poznatků není v případě vytvoření slizniční imunity míra účinnosti vakcinace jednoznačná.

3) Plánujete také zrušit povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest všem očkovaným osobám?
Odpověď MZ: O zrušení povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest pro očkované osoby Ministerstvo zdravotnictví v současnosti neuvažuje, neboť plošná protiepidemická opatření mají podle vědeckých kapacit smysl i v případě osob, kteří už byli očkovaní nebo COVID-19 prodělali. Týká se to jak nošení ochranných prostředků dýchacích cest, tak i např. dodržování odstupu mezi osobami. Důvodem je skutečnost, že nejsou k dispozici průkazné studie, zda i tyto osoby nemohou nákazu novým typem koronaviru přenášet a infikovat své okolí.
V souvislosti s Vašimi dotazy si Vás rovněž dovoluji odkázat na platná mimořádná opatření, respektive jejich odůvodnění. Seznam těchto naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Za zodpovězení dotazů předem děkuji.

S pozdravem

Martina Suchánková, předsedkyně
ROZALIO, z. s.
IČ 27056473
sídlem Voskovcova 986/12, 152 00 Praha 5