Naše články a stanoviska

Žádost o poskytnutí informací v souvislosti s náhradou újmy způsobené povinným očkováním

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Praha, 9. února 2021

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí následujících informací:

  1. Kolik žádostí o náhradu újmy způsobené povinným očkováním Ministerstvo zdravotnictví za rok 2020 přijalo?

2. Kolik přijatých žádostí o náhradu újmy způsobené povinným očkováním vyřídilo Ministerstvo zdravotnictví vroce 2020 kladně?

3. Kolik přijatých žádostí o náhradu újmy způsobené povinným očkováním vyřídilo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2020 záporně?

4. Kolik přijatých žádostí o náhradu újmy způsobené povinným očkováním Ministerstvo zdravotnictví v roce 2020 odložilo nebo dosud nevyřídilo?

5. Jakých nežádoucích účinků po aplikaci jakých vakcín se tyto žádosti týkaly?

6. Jaká je věková struktura poškozených osob, kterých se žádosti týkaly?

7. Kolik hlášení závažných nežádoucích účinků, za které by mohly poškozené osoby být odškodněny na základě zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, přijal v roce 2020 Státní ústav pro kontrolu léčiv?

8. Kolik hlášení závažných nežádoucích účinků, za které by mohly poškozené osoby být odškodněny na základě zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, přijal Státní ústav pro kontrolu léčiv počínaje rokem 2015 a konče obdobím do platnosti zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním? Odpovězte, prosím, i když tyto osoby nemohou žádat o náhradu újmy.

9. Kolik financí vynaložilo Ministerstvo zdravotnictví na agendu spojenou s vyřizováním žádostí? Jsou vyčleněny finance na různé náklady spojené s tímto zákonem, i pokud by nebyla přijata jedna jediná žádost? Jaká je jejich výše?

10. Jaké kroky podniká Ministerstvo zdravotnictví, aby dostatečně informovalo občany o možnosti žádat o náhradu újmy způsobené povinným očkováním?

11. Kdy bude prováděcí právní předpis k tomuto již téměř rok schválenému zákonu vyhlášen ve Sbírce zákonů?

Za vyřízení žádosti předem děkujeme.

S pozdravem

Martina Suchánková, předsedkyně spolku