Naše články a stanoviska

Žádost o poskytnutí informací – výsledky kontroly proočkovanosti 2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Praha, 9. února 2021

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí výsledků administrativní kontroly proočkovanosti v České republice k 31. 12. 2019.

Za vyřízení žádosti předem děkujeme.

S pozdravem

Martina Suchánková, předsedkyně


Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 9. února 2021, evidované pod č. j.: MZDR 5505/2021-1/MIN/KAN, ve věci poskytnutí výsledků administrativní kontroly proočkovanosti v České republice k 31. 12. 2019, Vám sdělujeme následující:

Vámi požadovaná data nejsou prozatím k dispozici. Důvodem je maximální pracovní vytížení všech dotčených pracovníků, které je dané nezbytností řešit úkoly vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu nemoci COVID-19. Validace, sumarizace a analýza souvisejících dat je vysoce specializovaná činnost, pro jejíž výkon nejsou z výše uvedených důvodů dostatečné kapacity personální a ani časové.

S pozdravem
Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
elektronicky podepsáno