Legislativa Naše články a stanoviska Naše projekty

ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SENÁT MOŽNÁ NEPROJEDNÁ

Senát ČR má zasedat ve středu 18. března a na programu jednání je novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku navrhl na svém zasedání dne 10. března podat pozměňovací návrh, který umožní přijetí do mateřských škol i dítěti, kterému chybí řádné očkování proti hepatitidě B. Chce tak umožnit vzdělávání dětem, které jsou jinak řádně proočkovány, přičemž chybějící imunizace proti hepatitidě B neohrožuje dětský kolektiv.

S ohledem na právě probíhající pandemii koronaviru a vyhlášení nouzového stavu v ČR se však senátoři s velkou pravděpodobností nesejdou. To by v praxi znamenalo, že souhlasí se zněním novely, jak jej schválila Poslanecká sněmovna. Žádné další změny se v zákoně neprovedou a zákon jde rovnou k podpisu prezidentu republiky.

Pokud Senát vůbec bude zasedat, projedná jen nejnutnější body. Snad se na program dostane i pozměňovací návrh k přijímání dětí do školek bez očkování proti hepatitidě B. Další změny však v oblasti přijímání dětí do mateřských škol nebo na zotavovací akce navrženy nebudou.

Školy v přírodě pro všechny děti a školky pro děti s dočasnou kontraindikací, jak je dříve schválila Sněmovna, jsou jistými změnami. Zda budou moci být přijaty do školky děti bez očkování proti hepatitidě typu B, se dozvíme v příštích týdnech. Tyto změny považujeme za velký úspěch, ale rozhodně ne za konečný stav.

Pro nás podpis prezidenta pod zákonem o ochraně veřejného zdraví konec neznamená. Jsou otevřeny další zákony, které se tématu očkování více či méně dotýkají, a my se při jejich projednávaní můžeme pokusit o prosazení dalších změn.