Naše projekty COVID-19 Naše články a stanoviska

Žaloba k zastavení šikany neočkovaných

Nejvyšší správní soud
Moravské nám. 6
657 40 Brno

V Brně dne 15. 6. 2021

Návrh na zrušení části mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – ze dne 7. 6. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 9. 6. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN

Tento návrh míří proti ideologickému a nebezpečnému vytváření občanů druhé kategorie z lidí, kteří nejsou očkovaní proti covid-19 tím, že neočkovaní jsou oproti očkovaným znevýhodněni povinností se neustále nechat testovat, aby se mohli účastnit běžných činností a měli přístup k běžným službám, a to:
– aniž by toto rozlišování bylo smysluplné, racionální a založené na vědeckých poznatcích,
– aniž by tím bylo účinně chráněno veřejné zdraví (je tomu přesně naopak) a
– aniž by tím byla zachována dobrovolnost v pravém slova smyslu, která je nezbytná při zapojení osob do vědeckého výzkumu, kterým očkování proti covid-19 je (dále také „experimentální očkování“), a tím spíš u nezletilých z hlediska nejlepšího zájmu dítěte.

Celé znění žaloby najdete ZDE.