Příprava nového znění vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Novinky v pravidelném očkování dětí, které vstoupí v platnost 1. ledna 2018:

Pravidelné očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, tzv. hexavakcína, bude aplikováno ve schématu 2+1 namísto dosavadního 3+1, a to dětem od započatého 9. týdne věku jednou dávku hexavakcíny, druhá dávka bude podávána nejdřívě po dvou měsících od první dávky. Třetí dávka bude podávána mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku.

U nedonošených dětí bude hexavakcína aplikována ve schématu 3+1.

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provede mezi pátým a šestým rokem věku dítěte.

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a přenosné dětské obrně se provede mezi desátým a jedenáctým rokem věku dítěte.

Pravidelné očkování proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám, tzv. MMR vakcína, bude aplikováno od prvního dne 13. měsíce věku (tedy ukončeného 12. měsíce), nejpozději však do 18. měsíce věku dítěte.

Podání druhé očkovací látky (MMR) se provede mezi pátým a šestým rokem věku dítěte.

 

Jak očkovat podle nové vyhlášky jsme pro vás v deseti bodech sepsali ZDE.

 

Vyhláška však nově upravuje i očkování dětí ve věku pozdějším než je stanoveno vyhláškou:

 § 11b Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám.

Tento paragraf je tedy oporou pro rodiče a pediatry těch dětí, kterým zdravotní stav neumožňuje očkování v daných termínech. I toto očkování je plně hrazeno z rozpočtu veřejného zdravotního pojištění.

Přechodné ustanovení:

Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám dětem, kterým nebyla podána tato dávka do doby nabytí účinnosti této vyhlášky, se provede v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte.

 

 

 

 

Podívejme se nyní na přípravu nového znění vyhlášky o očkování v časovém sledu:

 

2. června 2015

Poprvé zasedá Pracovní komise pro problematiku očkování a prvním bodem k projednání je novela vyhlášky o očkování. Záměr novely představil prof. MUDr. R. Chlíbek PhD, který seznámil přítomné na základě čeho byla navržena novela vyhlášky v podobě posunu podání 2. dávky MMR vakcíny do věku sedmi let a stanovení horní věkové hranice podání první dávky MMR. Se zavedením schématu 2+1 se v návrhu nepočítalo. Zápis ze zasedání si můžete přečíst ZDE.

 

14. července 2015

Pracovní komise zasedá podruhé, vyhláška nebyla projednávána. Zápis ZDE.

 

11. září 2015

Zasedá Národní imunizační komise (NIKO), kde se změna vyhlášky o očkování projednávala. Zápis ze zasedání si můžete přečíst ZDE.

 

3. listopadu 2015

Zasedá Pracovní komise pro problematiku očkování, kde se změna vyhlášky neprojednávala. Na osobní žádost bylo přislíbeno přizvání zástupkyň Rozalia, LLP a RNDr. Petráše na plánované zasedání NIKO, kde se má vyhláška projednávat, a to především pro předložení návrhu na změnu schématu očkování hexavakcínou 2+1. Zápis ze zasedání ZDE.

 

8. prosince 2015

Zasedá NIKO. Bylo vyhověno žádosti a zástupkyně Rozalia, Ligy lidských práv (LLP) a RNDr. Petráš byli na jednání přizváni. Ovšem ti zde pouze přednesli své návrhy a argumenty a byli požádáni zasedání opustit, na dalším projednání jejich návrhů tedy nebyli účastni. Návrhy se týkaly změny očkování hexavakcínou na schémat 2+1, které se NIKO zdráhalo v nové vyhlášce zavést, a také o posunutí druhé dávky MMR vakcíny. Zápis si můžete přečíst ZDE.

 

25. ledna 2016

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VYDÁVÁ NOVÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY O OČKOVÁNÍ

Ovšem i přes předchozí jednání nové znění vyhlášky pouze doplňuje vzor mezinárodního osvědčení o očkování proti žluté zimnici v českém a anglickém jazyce, nic dalšího se nemění.

 

červen 2016

Rozalio vypracovalo Návrhy změn systému očkování v České republice, které předložilo Pracovní komisi pro problematiku očkování:

 I. ÚPRAVY SCHÉMATU OČKOVÁNÍ

1) Plošná aplikace hexavakcíny ve schématu 2+1

2) Očkování proti pneumokoku ve schématu 2+1

3) Doporučení oddělení očkování hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokům

4) Posunutí začátku očkování (zpět) od 12. týdne věku dítěte

 5) Nelimitovat horní hranici MMR očkování 18 měsíci

6) Posunutí očkování proti hepatitidě typu B do období mezi 12. a 13. rokem = zavedení očkování pentavakcínou v kojeneckém věku

  

II. PROBLEMATIKA OČKOVÁNÍ V PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

7) Uznání (dočasných) kontraindikací pro vstup do předškolních zařízení

8) Zrušení podmínky očkování  na školy v přírodě a zotavovací akce, což upravuje současný senátní návrh

  

III. BEZPEČNĚJŠÍ OČKOVÁNÍ, DLOUHODOBÁ STRATEGIE

 9) Zavedení testu Trec-krec

10) Upřesnění (rozšíření) seznamu kontraindikací

11) Komplexní sledování zdravotního stavu očkovaných pacientů

12) Edukace lékařů o vakcinaci a nežádoucích účincích

 13) Přiložení letáku s možnými nežádoucími reakcemi či následky po očkování ke každému očkovacímu průkazu

  

IV. VÝBĚR DODAVATELŮ VAKCÍN A JEJICH PROPLÁCENÍ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

14) Transparentní výběr dodavatelů vakcín pro plošnou vakcinaci

 15) Proplácení vakcín do výše plošné, státem hrazené vakcíny

  

V. NÁRODNÍ IMUNIZAČNÍ KOMISE - OPTIMALIZACE JEJÍHO SLOŽENÍ

 

Celé znění návrhu si můžete přečíst ZDE.

 

23. června 2016

Počtvrté zasedá Pracovní komise pro problematiku očkování, kde se mj. informuje o změně ve složení NIKO (optimalizace složení NIKO byl jeden z požadavků Rozalia v Návrzích změn systému očkování v ČR),  o změně vyhlášky o očkování se nejednalo. Zápis ZDE.

 

19. října 2016

Po osmi měsícícíh zasedá NIKO v čele s novou hlavní hygieničkou Mgr. Evou Gottvaldovou. Mimo jiné projednává změnu vyhlášky. Zápis ZDE.

Nevíme, zda od té doby proběhlo nějaké další zasedání NIKO, protože na webu ministerstva zdravotnictví od té doby není žádný nový zápis.

 

15. března 2017

Po velmi dlouhé odmlce zasedá Pracovní komise pro problematiku očkování, kde byl především prezentován návrh odškodňovacího zákona. V závěru jednání bylo pouze zmíněno, že se chystá nové znění vyhlášky (to se chystá již dva roky), kde se ale nově počítá se zavedením schématu 2+1 pro očkování hexavakcínou a odsunutím druhé dávky MMR vakcíny, přičemž první dávka by měla být naočkována do 18. měsíce věku. Diskuse k tomuto tématu neproběhla.

Návrh zákona o odškodnění nežádoucích účinků očkování v paragrafovém znění byl členům Komise slíben do tří týdnů. Rozalio jej dodnes nevidělo, ani po připomenutí.

Zápis ze zasedání Komise jsme sami sepsali ZDE. Zápis ministerstva z tohoto zasedání bohužel zatím není zveřejněn.

 

11. července 2017

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh na změnu vyhlášky. Zde Vám přinášíme stěžejní dokumenty vydané ministerstvem ke změně vyhlášky. Připomínkové řízení trvalo od 11. července do 1. srpna.

Dokumenty k vyhlášce vydané MZ:

Platné znění vyhlášky s vyznačenými změnami

Důvodová zpráva

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

 

31. července 2017

Za Rozalio vydáváme Tiskovou zprávu ke změně vyhlášky.

 

1. srpna 2017

Za Rozalio odesíláme Připomínky k návrhu na změnu vyhlášky.

 

25. srpna 2017

Obdrželi jsme odpověď Ministerstva zdravotnictví na naše připomínky.

 

22. září 2017

Vypořádání připomínek provedeno, o hlavních změnách jsme vás informovali ZDE.

Na nové znění návrhu vyhlášky o očkování se můžete podívat TADY.

 

9. října 2017

Změna stavu u vyhlášky: Byla vložena souhlasná stanoviska všech pracovních komisí, které projednávaly materiál.

 

17. října 2017

Změny do vyhlášky zapracovány, vstoupí v platnost 1. ledna 2018.

 

Další zajímavé texty a dokumenty:

Tisková zpráva LLP

Připomínka veřejné ochránkyně práv

Reakce LLP na další připomínky k vyhlášce

Článek Šárky Kabátové z lidovky.cz

Komentář Martina Zvěřiny z lidovky.cz


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.