Vyloučení hliníku z organismu pomocí křemíku

Angličtí vědci z university v Keele v čele s profesorem Christopherem Exleym (1) se dlouhodobě zabývají zkoumáním toxického vlivu hliníku na lidské zdraví a možností, jak se před tímto vlivem chránit pitím minerální vody s vysokým obsahem křemíku. Dnešní dobu označují jako „dobu hliníkovou" (2), jelikož přítomnost hliníku je možno vysledovat téměř ve všem: v pitné vodě, potravinách, kosmetice i lécích, včetně vakcín, které obsahují hliníkový adjuvant jako imunitní stimulant nutný k iniciaci produkce protilátek u neživých vakcín.

 

Toxický vliv hliníku je vědecky prokázán a popsán, na druhou stranu není prokázaná jediná biologická funkce hliníku v těle. To znamená, že naše tělo hliník nepotřebuje k žádné chemické reakci a jeho přítomnost v těle není žádoucí, ba právě naopak. Profesor Exley si na začátku své kariéry všiml, že ryby, které umírají při přidání hliníku do vody, přežijí, pokud jim zároveň do vody přidá i křemík (3). Na tuto myšlenku ho přivedl fakt, že hliník v půdě byl vždy chemicky vázaný právě na křemík, tudíž biologicky nedostupný pro rostliny i živočichy. Ve dvacátém století začali lidé hliník těžit a tuto vazbu s křemíkem narušili, čímž se hliník stal biologicky dostupný pro živé organismy. Exley popsal mechanismus, jakým křemík v lidském těle váže hliník, který poté tělo vyloučí močí (4, 5).

Angličtí vědci začali provádět studie, v nichž podávali křemičitou minerálku lidem trpícím Alzheimerovou chorobou a roztroušenou sklerózou. Dobrovolníci měli za úkol vypít denně alespoň litr této minerálky, a to po dobu 12 týdnů. Na konci studie měli dobrovolníci výrazně menší obsah hliníku v těle než na jejím začátku (6, 7, 8). Minerálka tedy nejenže chrání před každodenně přijímaným hliníkem, ale také dokáže z těla eliminovat již naakumulovaný hliník. Pravidelným pitím litru této minerálky denně můžeme podle Exleyho zredukovat obsah hliníku v těle na minimum. Tento vědecky pozorovatelný vliv má pouze forma křemíku v minerální vodě, jiné formy, ať už v potravinách nebo tabletkách jako doplněk stravy, tyto výrazné pozorovatelné vlivy nevykazují (9, nebo ZDE, 10).

Na universitě v Keele měřili obsah hliníku v mozku lidí trpících Alzheimerovou chorobou, roztroušenou sklerózou, a také v mozku autistů. Nedávná studie ukázala, že právě autisté měli v mozku jedny z nejvyšších hodnot hliníku (11). Tato studie byla zajímavá nejen překvapivě vysokým obsahem hliníku v mozku autistů, ale také tím, kde se hliník nacházel. Vědci našli hliník v imunitních buňkách mozku; ve stejných imunitních buňkách, u nichž v předešlých studiích pozorovali, jak pohlcují (fagocytují) hliníkový adjuvant v místě vpichu vakcíny (12). Tyto imunitní buňky poté transportují naložený hliník mechanismem trojského koně do jiných orgánů v těle, a to včetně mozku (13, 14, 15).

Rodiče se často ptají, jak zmírnit nežádoucí účinky neurotoxických látek ve vakcínách. Křemičité minerální vody by mohly být jednou z možných cest.

Česká republika má velké množství různých minerálních vod. Křemičité prameny jsou např. v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Karlově Studánce či v lázních Velké Losiny. Z běžně dostupných balených minerálek to jsou např. Rudolfův pramen, Magnesia, Magnesia extra, Mlýnský pramen, Mattoni.

 

 

1) https://www.keele.ac.uk/aluminium/groupmembers/chrisexley/

2) https://www.youtube.com/watch?v=l4NbykCMafU

3) https://www.nature.com/articles/338146a0?fbclid=IwAR3kvz9-3OHQrnHdSzKcJHam9SVGBY5DsO2yZbZnzAX0yPv_wKpt1zT1Omg

4) https://www.nature.com/articles/srep30913

5) https://www.futsci.com/uploads/project/file/d04e5662604bbc06f8956c00009d3116c24ed414.pdf

6) https://vaccinepapers.org/wp-content/uploads/Silica-therapy-to-reduce-the-body-burden-of-aluminium.pdf

7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22976072

8) https://www.hippocraticpost.com/innovation/role-aluminium-multiple-sclerosis/

9) https://www.youtube.com/watch?v=B6pUS7dyI10

10) https://www.youtube.com/watch?v=9VN3FNqwoxI

11) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763

12) https://www.nature.com/articles/srep06287

13) https://www.researchgate.net/publication/270584054_Biopersistence_and_Brain_Translocation_of_Aluminum_Adjuvants_of_Vaccines

14) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3616851/

15) https://www.researchgate.net/publication/270584054_Biopersistence_and_Brain_Translocation_of_Aluminum_Adjuvants_of_Vaccines

 

Autorem textu je student toxikologie, který si nepřeje být jmenován.

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.