Odborné články, studie C-19 a očkování dětí COVID-19

Studie zkoumající přehnanou reakci dětí na covid-19 objevila nebezpečnou část viru, která může být obsažena také ve vakcínách


autor: MUDr. Pavel Vašek, DiS.
redakční úprava se souhlasem autora: Dagmar Sláčalová
https://rumble.com/c/c-727727

Nepřeberná řada odborníků a odborných skupin se po celém světě zabývá léčbou i možnými dopady očkování proti covid-19. Díky tomu máme již dostatek znalostí k řešení mnohých z těchto problémů a u spousty dalších začínáme tušit, kde řešení hledat. Z tohoto pohledu si pozornost zajisté zasluhuje i studie publikovaná v předním odborném časopise PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), která se zabývá částí viru způsobujícího covid-19. Bylo zjištěno, že zkoumaná část viru má strukturu a vlastnosti toxinu, který se vyskytuje v patologické baktérii stafylokokus. Dle dostupných údajů byla stejná část viru použita v covidových vakcínách. Je důvodné podezření, že v tělech některých očkovaných by tento toxin mohl působit dlouhodobě.

Studie vedená docentkou Cheng z Pittsburské univerzity měla za cíl zjistit, proč imunitní systém některých dětí reaguje na onemocnění covid-19 natolik přehnaně, že to vede k jejich hospitalizaci. Byla publikována dne 28. 9. 2020.
Ze závěrů studie vyplývá, že výzkumný tým nalezl část viru, která má schopnost vyvolat přehnanou reakci imunitního systému. Nachází se přímo ve spike proteinu a není zcela jasné, jak by se mohla přirozeným způsobem do viru dostat. (2)

Na rozdíl od infekcí způsobených původní formou viru byl u infekcí vyvolaných pozdějšími mutacemi pozorován pokles těžkých průběhů i hospitalizací. Důležité je, že tento pokles byl potvrzen i u dětí, které covidem onemocněly poprvé až nově mutovanými formami viru a současně nebyly očkovány proti covid-19. (3)
V této souvislosti si je třeba uvědomit, že nejčastěji se změny viru (mutace) vyskytují ve spike proteinu. Zde je odhadovaná přirozená rychlost mutací zhruba 5x vyšší než ve zbytku viru. (4)

Docentka Cheng ve své studii upozornila nejen na schopnost viru přehnaně aktivovat imunitní systém, ale i na to, že zkoumaná nepůvodní část viru je svou strukturou i funkcí podobná stafylokokovému enterotoxinu B. (2)
Za běžných podmínek způsobuje tento toxin otravu jídlem, která se projevuje horečkami, zimnicemi, nevolností, zvracením a průjmy. (5)  Je také považován za jednu z možných příčin syndromu náhlého úmrtí dětí. (5) Význam části viru, která svou strukturou a funkcí stafylokokovému enterotoxinu B odpovídá, je nyní zkoumán v souvislosti s náhlými úmrtími a poškozeními srdce po očkování proti covid-19.(10)

Kromě toho stafylokokový enterotoxin B patří mezi látky, které je možné použít jako biologické zbraně; dle CDC je řazen do kategorie B. Do stejné kategorie patří mimo jiné původce tyfu, cholery či ricinový toxin. (7) Bylo předpokládáno, že toxin použitý jako biologická zbraň by se do těla dostal požitím či vdechnutím. Účinky vdechnutí byly testovány u opic druhu makak rhesus. Vdechnutí toxinu vedlo k průjmům a zvracení s následnými depresemi, dušností a rozvojem šoku. Tři ze šesti testovaných zvířat uhynula. (8) Podání toxinu do krevního oběhu bylo testováno na opicích, u nichž vedlo k rozvoji šokového stavu a srdečnímu selhání, které nebylo možné zvrátit podáním adrenalinu. (9)

Jako biologická zbraň byl stafylokokový enterotoxin produkován ve velkém množství v 60. letech v Sovětském svazu. V 90. letech byly na území bývalého Sovětského svazu zavedeny do vývoje útočných biologických zbraní metody genetického inženýrství. V rámci tohoto výzkumu se zkoumaly možnosti přenosu genetické informace tvorby různých toxinů do jiných nepůvodních mikroorganismů. Nastartování stejně orientovaného geneticko-inženýrského vývoje biologických zbraní bylo od roku 2003 obhajováno čínskými představiteli. (9)

Z vyjádření Státního úřadu pro kontrolu léčiv České republiky vyplývá, že v důsledku očkování proti covid-19 se v těle vytváří tzv. spike protein. (11)
První vakcíny proti covid-19 byly v USA schváleny v prosinci 2020 (12). Tedy v době, kdy ve Velké Británii byly hlášeny první případy nakažených novou mutací viru zvanou Brigita (britská mutace). (13) Očkování proti covid-19 by tedy mělo obsahovat původní nemutovanou formu spike proteinu.
Pokud tomu tak je, pak by spike protein tvořený v těle po očkování mRNA a vektorovými vakcínami obsahoval nepůvodní část ve stejné formě, jakou zkoumal tým docentky Cheng.

Při hodnocení zdravotních dopadů vložené části viru, kterou zkoumala docentka Cheng, i pro případné hodnocení zdravotních dopadů očkování mRNA a vektorovými vakcínami proti covid-19 musí být brány v potaz i některé unikátní vlastnosti těchto očkování. K těmto vlastnostem patří mimo jiné schopnost těchto vakcín šířit se prakticky do všech tkání v těle (20), přetrvávat v těle dlouhodobě (14, 15, 16) či riziko možného zabudování vakcín do buněk očkovaných a zde pak přetrvávat trvale (18, 19).

Je tedy otázkou, zda vlády berou varování odborníků v potaz, přijímají řádná opatření a skutečně chrání zdraví obyvatel.

LITERATURA:

(1) https://www.wnd.com/2023/04/privacy-group-warns-worldwide-web-scanning-scheme-considered/

 (2) https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2010722117

(3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35788276/

(4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35419205/

(5) https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Diseases and Conditions/Staphylococcal Enterotoxin B .pdf

(6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1401186/

(7) https://emergency.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp

(8) https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/staphylococcal_enterotoxin_b.pdf

(9) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4967067/

(10) https://www.jpands.org/vol27no2/hatfill2.pdf

(11) https://rozalio.cz/otevreny-dopis-suklu-s-pozadavkem-dolozeni-studii-zdravotni-nezavadnosti-mrna-vakcin-ci-okamzitemu-zastaveni-ockovani/

(12) https://www.yalemedicine.org/news/covid-timeline

(13) https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e2.htm

(14) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36647776/

(15) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148837/

(16) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34654691/

(17) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35891299/

(18) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35723296/

(19) https://www.fda.gov/media/151599/download    (str. 23)

(20) https://web.archive.org/web/20220213092751/https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf