COVID-19 Naše články a stanoviska

Neočkovaní učitelé si nenechali líbit nesmyslnou povinnost nosit respirátory

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 1. 11. 2021 zavedlo ve svém mimořádném opatření povinnost učitelů neočkovaných proti covid-19 nosit po celou dobu pobytu ve škole respirátor, zatímco ti očkovaní jej nosit nemuseli, ani se nemuseli testovat. Proti tomu jedna ze zasažených pedagožek podala za podpory spolku Rozalio a v zastoupení advokátkou Zuzanou Candigliota návrh k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) na zrušení předmětné části mimořádného opatření. K návrhu se přidaly desítky dalších učitelů.

V návrhu na zrušení části mimořádného opatření učitelka angličtiny na střední škole podrobně odůvodnila, že rozlišování mezi očkovanými a neočkovanými učiteli:

  • je nesmyslné, iracionální a nepodložené vědeckými poznatky, neboť očkované osoby nejsou bezinfekční a také šíří nákazu,
  • je v rozporu s účinnou ochranou veřejného zdraví a
  • popírá proklamovanou dobrovolnost očkování proti covid-19, neboť touto formou je na neočkované učitele vyvíjen nátlak k očkování.

Dále v návrhu argumentovala zdravotními riziky dlouhodobého nošení respirátoru a celkovou neodůvodněností opatření a absencí dat.

Za zmínku stojí skutečnost, že i když je pod mimořádným opatřením podepsán ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, jeho následník Vlastimil Válek (ministrem od prosince 2021) přijetí tohoto opatření komentoval tehdy tak, že to není šťastné, protože by respirátor měli nosit buď očkovaní a neočkovaní, nebo nikdo.

K návrhu se vyjádřilo Ministerstvo zdravotnictví tak, že absurdně hrozilo, že by explozivní rozšíření infekce mohlo vést k úmrtí desetitisíců až statisíců osob. Co se týká chybějící bezinfekčnosti u očkovaných, ministerstvo odkázalo na rozhodnutí NSS, podle kterého žádné opatření není absolutní, ale podstatné je, že snižuje rizika onemocnění.

Navrhovatelka reagovala replikou, ve které odmítla manipulativní argumentaci ministerstva, rozporovala odborné zdroje, kterými argumentovalo, a poukázala na to, že rizika u očkovaných a neočkovaných jsou odbornou medicínskou otázku, k jejímuž posouzení je nutné nechat zpracovat znalecký posudek. Následně ještě svůj návrh doplnila mj. dalšími studiemi a také informacemi od hygienických stanic, z kterých vyplynulo, že 60-80 % karantén po pozitivitě pedagogů ve školách bylo nařízeno právě po pozitivitě očkovaných pedagogů.

České soudy opodstatněný a podrobně odůvodněný návrh odmítly pro údajnou „zjevnou neopodstatněnost“

NSS ve složení předsedy Zdeňka Kühna a soudců Sylvy Šiškeové a Ondřeje Mrákoty návrh navrhovatelky a desítek dalších učitelů jako zúčastněných osob v březnu 2022 odmítl pro údajnou „zjevnou neopodstatněnost“. Odkázal na svoje jiné rozhodnutí, podle kterého je povinnost nosit respirátor účinný, potřebný a přiměřený nástroj potlačování a předcházení epidemie covid-19. Zcela povrchně, bez vypořádání se s argumenty navrhovatelky uzavřel, že očkovaní a neočkovaní pedagogičtí pracovníci nejsou z hlediska ochrany před infekcí ve srovnatelném postavení. Odmítli nechat zpracovat znalecký posudek s tím, že je podstatné, zda odůvodnění ministerstva vychází z odborných podkladů svědčících zvolenému řešení, a do toho by soud zásadně neměl vstupovat.

Proti usnesení NSS podala navrhovatelka ústavní stížnost, neboť k žádnému faktickému přezkumu nedošlo. Argumentovala porušením práva na spravedlivý proces, neboť se NSS nevypořádal s jejími argumentačními body a jeho úvahy byly v extrémním nesouladu s reálnými daty. Dále poukázala na nesprávné posouzení diskriminace a nesprávné vyhodnocení principu proporcionality.

Ústavní soud ve složení soudců Josefa Fialy, Jana Filipa a Radovana Suchánka v červenci 2022 ústavní stížnost rovněž odmítl pro údajnou „zjevnou neopodstatněnost“ s povrchním odůvodněním, že nebylo shledáno porušení ústavněprávního rozměru. Ústavní soud se přitom vůbec nezabýval ústavněprávními námitkami stěžovatelky.

Navrhovatelka v prosinci 2022 podala stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

Komentář právní zástupkyně Zuzany Candigliota k rozhodnutím českých soudů: „Bohužel soudy ve věci covidu a diskriminace neočkovaných vůbec neplní svou funkci, ignorují naše argumenty, neřídí se jinak platnými principy pro ochranu lidských práv a svobod a dokonce je ani nezajímá, zda ministerstvo odborné otázky, na základě kterých plošně zasahuje do lidských práv a svobod, posoudilo odborně správně. Soudy v těchto věcech plní roli ideologického obhájce státu a jeho nekompetentních úředníků.“

Podniknuté kroky: