V médiích

Co je vakcinační detoxikace?

K napsání tohoto článku mě přiměl fakt, že ke mně do poradny přichází stále více dětí, které jsou poškozeny očkováním a jejichž rodiče zoufale hledají pomoc, kterou klasická medicína nenabízí (v případě mnoha problémů ani nepřiznává jejich souvislost s očkováním, a tak rodiče, kteří nevědí nic o vedlejších účincích očkování, jsou bezradní).


Se stále se zvyšujícím počtem vakcín, resp. nemocí, proti kterým se očkuje, se zvyšuje i počet klientů, které mám nejen já, ale nakonec i farmaceutické firmy, které produkují tlumící léky na ADHD, kortikoidy na ekzémy, antiepileptika, inzulíny atd. Ano, následkem vakcinace může dojít i k tak závažným poškozením, na která se předepisují právě tyto léky. Postvakcinační encefalopatie, zastavení vývoje, ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti), diabetes, atopický ekzém, astma, epilepsie, autismus, SIDS, atd.

Problém je v tom, že potlačující léčba nedokáže dětem navrátit poškozené zdraví. V lepším případě je udrží ve stavu zdánlivě se nezhoršujícím. Ani to ale není objektivní pravda, protože dlouhodobé podávání potlačujících léků, tedy takových, které pouze odstraňují symptomy nemoci, aniž by se odstranila příčina, vede pouze k prohlubování patologie dítěte do hlubších vrstev a do budoucna i k horším nemocem.

Nedávno zesnulý holandský lékař Tinus Smits zasvětil svůj profesní život homeopatii a léčbě dětí, které onemocněly po očkování. V jeho metodě se nejedná o homeopatii, kdy se podobné léčí podobným, ale izopatii, kde se stejné léčí stejným. O co tedy jde?
Dítěti se podává homeopaticky naředěná vakcína konkrétní očkovací látky, kterou bylo dítě naočkováno (zdůrazňuji, že tato „vakcína“ neobsahuje ani stopu toxických látek, které vakcíny obsahují, nese pouze informaci). Podává se dle určitého pravidla ve čtyřech ředěních. Při podání těchto „náprav“ se musí vždy velmi pečlivě spolupracovat s rodiči, protože děti mají různé reakce, od slabých po silné. Reakce znamenají, že se životní síla vrací do původního stavu jako před poškozením. Příslušné ředění se podává standardně dvakrát, v případě reakcí se opakuje, dokud je třeba. Rodiče vždy upozorňuji na to, že reakce jsou tím silnější, čím větší je poškození. U dětí s postvakcinační encefalopatií mohou přijít vysoké horečky, u autistů výrazný neklid, u atopiků jsou obvyklé kožní reakce, po poškození následkem BCG vakcíny mohou zduřet uzliny apod. Nicméně toto vše je známka uzdravování a po krátkém čase odezní.
Osobně považuji vakcinaci za výrazný zásah do imunitního systému dítěte. Bohužel nemusí být výhrou fakt, kdy rodiče nezaznamenají po očkování žádné reakce a vše proběhne tzv. v klidu. Ani zde není jasné, zda očkování neovlivní zdravotní stav dítěte do budoucna. Proto detoxikaci považuji obecně za prospěšnou. Dokonce i u dospělých.

Ve Smitsově metodě se podávají potencované vakcíny, kterými bylo dítě (nebo dospělý) naočkováno, většinou chronologicky pozpátku až k TBC (BCG vakcína), která byla podána zpravidla jako první. Detoxikace jedné vakcíny trvá přibližně měsíc.
Na závěr dítě obvykle dostane ještě indikovaný homeopatický lék.
V mé praxi jsem viděla už pár „zázraků“ a jsem velmi vděčná dr. Smitsovi, že tuto metodu rozvinul.

Anglický homeopat Peter Chappel vyvinul tzv. PC lék, který je také zaměřen na detoxikaci. Ten je vhodný v případě, že se nejsme schopni dopátrat, jakými vakcínami jsme vlastně byli naočkováni. Osobně však preferuji Smitsovu metodu.
Rodiče bohužel z neznalosti a v dobré víře často volí opačný postup. Dítě, které po očkování např. zůstane hypotonické a zastaví se mu mentální vývoj, „trénují“ Vojtovou metodou, jedou do rehabilitačních lázní, absolvují hyperbarické komory… Toto vše je samozřejmě účelné, ale teprve tehdy, odstraní-li se základní příčina. A to jinak než detoxikací nelze.
Čím dřív se s detoxikací začne, tím lépe. Kromě konkrétních potíží, které jsou zjevné a kvůli kterým ke mně rodiče přicházejí, se detoxikací do budoucna sníží i nemocnost dítěte a zvýší jeho imunita.
Během detoxikace doporučuji příjem Omega kyselin, chlorelly, vitamínu C i omezení sladkostí a chemicky zpracovaných potravin.
Homeopaticky napotencované vakcíny jsou k dostání v Anglii, Rakousku, Holandsku a jsou vyráběny v certifikovaných lékárnách. Jedná se o velice kvalitní preparáty. Nejsou tedy z žádných “šarlatánských“ zdrojů.

Další variantou, jak zabránit poškození, alespoň z větší části, je podání napotencovaných vakcín před samotným očkováním. Toto je jistě také možnost, nicméně těžké kovy, které se mohou usídlit v mozkových buňkách, touto metodou nezlikvidujeme.
Rodičům bych ráda řekla, aby zvážili případná rizika obou variant: jednak že jejich dítě může onemocnět chorobou, proti které není očkováno, ale i toho, že ho poškodí vakcinace. Některé z nemocí, proti kterým se očkuje, téměř neexistují, pravděpodobnost, že jimi dítě onemocní, je velmi nízká, u některých se přeceňuje jejich riziko.
Medicíně a očkování zvláště se připisují zásluhy za to, že vymýtily většinu nemocí, na které se v minulosti umíralo. Názory z „druhé strany“ tvrdí, že spíše než medicína zapříčinil pokles výskytu chorob socioekonomický rozvoj. Obě strany mají svoji argumentaci, nejpravděpodobnější je podíl obojího. Ale najít pravdu je velmi nesnadné, jde-li to vůbec.

Vážení rodiče, vím, že ze všeho nejtěžší je nést pocit zodpovědnosti. Nebyli jsme na to zvyklí. Pan doktor byl ten jediný, který rozhodoval, a není tomu tak dávno, co jsme si informace o našem zdravotním stavu nosili z oddělení na oddělení v zalepených obálkách. Ani jsme nevěděli, co tam stojí a jak na tom vlastně jsme.
Jak se tedy rozhodnout? Každý chce pro své děti to nejlepší! Tlaku emočně laděných reklam s prázdnými postýlkami či hluchými dětmi je těžké odolat. Moje rada zní: „Hledejte si informace z různých zdrojů, nebuďte pouze těmi, kdo se vezou. Vezměte zodpovědnost za zdraví svých dětí do vlastních rukou, vyhýbejte se potravinám s nebezpečnými „éčky“ (o bezpečných a nebezpečným éčkách existuje dobrá příručka Tajemství výrobců potravin Víta Syrového), zvažujte nutnost všech očkování a závažnost daných nemocí. Podpořte dětský organismus, aby se dokázal sám vypořádat s banálními nemocemi a zvažte používání Nurofenů a Coldrexů. Někdy je více zůstat doma s dítětem, číst mu pohádky a hladit ho, než ho zrychleně „uzdravit“ chemií. Jen tak bude generace našich dětí zdravá. Dítě s dobrou imunitou se lépe vyrovná s nemocí.

Srdečně přeji zdraví vám i vašim dětem

Ludmila Sedláková, homeopatka, psychoterapeutka a speciální pedagožka

https://sedlakovaludmila.blog.respekt.cz/