Statistické údaje

Intervaly mezi jednotlivými dávkami očkování

http://ospozs.cz/document-view?id=3&fromsection=vse&frompage=1

Vyjádření MUDr. Jana Marounka, MBA, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR (k vidění ZDE):

Za maximální interval mezi podáním první a druhé dávky hexavakcíny lze považovat 12 měsíců. Maximální interval 3 roky mezi druhou a třetí dávkou hexavakcíny je nutné považovat za opravdu velmi hraniční, ale odpovídá šestinásobku doporučeného intervalu, podobně jako je šestinásobek doporučený pro interval mezi první a druhou dávkou. 

Při překročení těchto opravdu limitních nevyzkoušených intervalů lze doporučit začít znovu očkovat ve schématu 2 + 1 dávka.  V žádném případě nelze při takto dlouhých intervalech zaručit, že ochrana bude dostatečná.