COVID-19 Legislativa Naše články a stanoviska

Když se Ministerstvo zdravotnictví rozhodne, může být očkování proti covid-19 povinné. Senát rozhodl

Zatímco Poslanecká sněmovna neschválila v návrhu zákona o distribuci očkování proti covid-19 deklaraci dobrovolnosti očkování o pouhý jeden hlas, Senát o něm nehlasoval vůbec! A to přesto, že Výbor pro zdravotnictví, jakožto garanční výbor, doporučil vrátit návrh tohoto zákona do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který dobrovolné očkování proti covid-19 stanovoval a mohl zamezit diskriminaci osob neočkovaných proti této nemoci.

Pozměňovací návrh, který předložil senátor Roman Kraus a Výbor pro zdravotnictví jej doporučil podpořit:
(1) Očkování proti onemocnění COVID-19 je dobrovolné, nesmí být nařízeno nebo stanoveno jako mimořádné nebo zvláštní očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví) a ani jakkoli vynucováno.
(2) Nikdo nesmí být znevýhodněn ve svých právech ani diskriminován z důvodu, že není očkován proti onemocnění COVID-19.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný nespočetněkrát během svých výstupů v Senátu zopakoval, že očkování proti covid-19 bude dobrovolné a nepočítá se s tím, že by mělo být povinné. Jedním dechem však dodával, že schválením pozměňovacího návrhu, který deklaruje dobrovolnost, by mohlo dojít k omezení práv a svobod třeba podnikatelů: „Například nevidím důvod, proč by podnikatel, dejme tomu provozovatel domova seniorů, nemohl v zájmu ochrany svých klientů při vstupu do provozovny vyžadovat potvrzení o očkování. V některých provozech to může být dokonce žádoucí. Nebo to mohou vyžadovat samotní klienti. Pokud by toto vyžadovat výslovně nemohl, bylo by nepochybně omezeno jeho právo na podnikání a potažmo i právo na ochranu zdraví klientů, přičemž podle mého názoru nelze a priori stanovit, že zákaz diskriminace v takové chvíli převáží nad jinými základními právy a svobodami.“

Naštěstí pana ministra Blatného poučil o nemožnosti takovéto diskriminace senátor Jiří Čunek: „Prvně bych dal takovou radu panu ministrovi, protože přece jen je zřejmě dlouhodobě až do této doby, než je ministrem, dost jednooborově zaměřen. Ono to není tak, že si ten hospodský může dělat, co chce. Jestli mohou jít k němu jenom žlutí nebo modří, černí nebo bílí atd. Zákon celkem v tomto je přísný, takže on si každý podnikatel nemůže ani říct, koho do svého podniku pustí. On to je sice jeho podnik, ale je to provozovna, která poskytuje služby atd. Tak to jenom, kdybyste si chtěl otevřít nějaký hotel, restauraci nebo něco podobného, tak si na to dejte pozor, tak jednoduché to není.“

Větší diskuze se však vedla o tom, jak lidé nemají důvěru ve vládu, a nelze se proto divit stovkám e-mailů, které denně chodí politikům s žádostí o uzákonění dobrovolného očkování.

Vnímám tu větu a pozměňovací návrh jako věc, která tam správně být asi nemá, ale vnímám to jako jakousi úlitbu lidem, kteří jsou skutečně vyděšeni, vystrašeni a žádají garanci za to, že po nich nebude někdo očkování vyžadovat teď nebo v budoucnu, nebo že je nebude diskriminovat. Myslím, že je to výsledkem toho, že stát v této situaci selhal, lék si žádá tuto garanci,“ prohlásil senátor Ondřej Šimetka.

Senátor Jan Horník se vyjádřil podobně: „Tak se potom nedivme lidem, kteří volají i po nás politicích, abychom dali větší jistoty. Co si budeme říkat, ty jistoty nebudeme mít stejně nikdy. Ale vidíme, co si vláda v nouzovém stavu dovolí, jak koná a jak by mohla konat i s touto vakcínou. Proto budu hlasovat pro ten pozměňovací návrh, byť je tam zřejmě nadbytečný, říkala to tady kolegyně Horská, je to přílepek, ale v dnešní době, v dnešní situaci, která je krizová, kritická, jsem ochoten pro to zvednout ruku.“

Když už byla diskuze dlouhá a ozývalo se vícero hlasů souhlasících s pozměňovacím návrhem o dobrovolnosti, zahájil ministr zdravotnictví Blatný značný nátlak: „Znovu upozorním na to, že neschválení tohoto zákona znamená neočkování. To si, prosím, uvědomme. Tak to prostě je, protože vakcínu nemůžeme jiným způsobem, než nakoupit od EU a následně proplatit ze zdravotního pojištění, prostě ji nemůžeme jinak získat, to tak je, to nezměníme, i kdybychom chtěli.“

V tomto přístupu jej podpořil senátor Drahoš: „Tento zákon je o něčem jiném. Pozměňovací návrhy, a to tady bylo mnohokrát zdůrazněno, ho jenom pozdrží a zkomplikují situaci s očkovací kampaní.“

Obavy o zdržení zahájení vakcinace klidnil senátor Nytra, který ve své řeči vyjádřil pochopení, proč se lidé obávají povinnosti očkování: „Jak si mám tedy potom vysvětlit a jak si mají ti chudáci občané vysvětlit citaci pana vicepremiéra vlády, ministra průmyslu, obchodu a dopravy Havlíčka, který na záležitosti „test či očkování jako propustka“ prohlásí: ‚Neříkám, že se k tomu nedá časem dojít. Ale nikoho nemůžeme donutit, aby se šel testovat. To by nastaly obrovské právní spory, to nás bude čekat i v rámci očkování. Ale není vyloučené, že se časem touto formou půjde. Teď to testují na Slovensku, kde takto vyzkoušeli hotely. Ano, může to být jedna z variant, ale je třeba to právně domyslet.´ Čemu ta veřejnost má věřit? Z vašich úst zaznívá naprosto logicky, nikdy to povinné nebude. Pan vicepremiér to zpochybní. Přestože věřím tomu, že to usnesení zdravotního výboru nebo ten pozměňovací návrh v podstatě nic neřeší, tak se domnívám, že také vůbec ničemu nebrání. A naopak může pomoci uklidnit veřejnost.“

Senátoři na závěr hlasovali nejprve o návrhu negarančního výboru (Výbor pro sociální politiku), který navrhl zákon schválit tak, jak jej předložila PS, tedy bez jakýchkoliv změn. Třetina všech senátorů, celkem 37 ze 70 přítomných, hlasovala pro tento návrh, a tak se navrhovanými změnami, které by zaručily dobrovolné očkování, už dále nikdo nezabýval. Názor garančního výboru a několika senátorů byl potlačen, stejně jako touha občanů po jasné garanci svobodného rozhodování o očkování proti covid-19. Nastanou-li situace vedoucí k vynucování očkování, např. v zaměstnání nebo pro vstup do některých zařízení, nebude lidem zbývat jiná možnost, než se o svá práva a svobody soudit.

Stenozáznam ze zasedání Senátu: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=13&IS=6586&D=16.12.2020

Hlasování: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=19635&O=13

Seznam senátorů, kteří hlasovali pro znění zákona beze změn:

ODS a TOP 09:
Tomáš Czernin
Tomáš Goláň
Raduan Nwelati

STAN:
Miroslav Balatka
Jiří Drahoš
Marek Ošťádal
David Smoljak
Ivo Trešl
Mikuláš Bek
Marek Hilšer
Václav Chaloupek
Helena Pešatová
Jan Sobotka
Petr Holeček
Pavel Kárník
Miroslav Plevný
Karel Zitterbart
Jiří Růžička
Hana Žáková

KDU-ČSL a nezávislí
Josef Bazala
Jitka Seitlová
Miluše Horská
Lumír Kantor
Petr Šilar
Anna Hubáčková
Josef Klement

PROREGION
Jiří Cieńciała
Ladislav Václavec
Jiří Dušek
Jaroslav Větrovský
Ondřej Feber
Petr Vícha

SEN21 a Piráti
Přemysl Rabas
Ladislav Kos
Václav Láska
Petr Orel

Související:
Co se skrývá za dobrovolným očkováním proti covid-19? Bude povinné?