Naše články a stanoviska Školky, ŠVP a ZA

Na školní lyžáky některé děti nesmí jet. Změní tuto nesmyslnou praxi novela zákona?

Do nového roku vstupujeme s nejasnými podmínkami pro školní výjezdové akce. Ředitelé se bojí pouštět na ně děti, které nemají splněna všechna povinná očkování, i když účast na školách v přírodě je možná bez ohledu na očkování. Děje se tak nejen kvůli zastaralé praxi, ale také kvůli nejasnostem v legislativě. Ta by se nyní mohla změnit.

Ministerstvo zdravotnictví totiž připravuje novelizaci zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a jeho kvalitní úprava by přinesla potřebnou změnu. Nyní tento zákon zakazuje dětem bez řádného očkování účast na zotavovacích akcích (ZA), tedy takových, kterých se účastní 30 a více dětí na dobu delší než 5 dnů. Mezi ně spadají především letní pobytové tábory nebo soustředění. Ředitelé škol však někdy považují školní výjezdové akce za zotavovací, a tak je také hlásí na Krajské hygienické stanice (KHS). A tady nastává problém s účastí ne(do)očkovaného dítěte.

KHS, která hlášení přijímá a kontroluje, se nezajímá, zda jde o školu v přírodě (akci pořádanou ve školním roce a v rámci výuky), nebo zda je důvod akci hlásit jako zotavovací (pokud škola pořádá akci ve školním roce, není důvod ji považovat za ZA). Jednoduše hlášení zaeviduje a v případě dotazu, zda je možné přijmout dítě bez řádného očkování na takovou akci, jen zjišťuje, jak byla nahlášena – bez ohledu na to, jaká kritéria splňuje a zda ZA nakonec není ve skutečnost ŠVP (akce bez přerušení výuky). Dítě je tak v případě akce nahlášené jako ZA nesmyslně vyloučeno z kolektivu a přichází o důležité zážitky se spolužáky.

Dříve byla zakázaná účast ne(do)očkovaného dítěte i na škole v přírodě, pro kterou platí jiná definice než pro zotavovací akci, a tak žáci, kteří spolu trávili celý školní rok v jedné třídě, na výjezdovou akci školy spolu jet nesměli. Tento nesmysl se podařilo zrušit novelizací již zmíněného zákona v roce 2020. Od té doby mohou na akce nazvané „škola v přírodě“ jet všechny děti bez omezení. Bohužel novelizované znění zákona je nejasně zformulované, a tak zůstávají problematické ty akce, které nenesou jednoznačný název škola v přírodě, ale např. lyžařský výcvik, expediční výjezd apod. Někteří ředitelé je považují za zotavovací akce, v čemž je podporují některé KHS (o tom jsme psali článek ZDE). Úprava zmíněného zákona v roce 2020 přitom měla jasné zadání a cíl: aby děti, které spolu tráví čas ve škole, spolu mohly jezdit i na všechny školní výjezdové akce! To se bohužel poněkud minulo účinkem.

Budeme proto požadovat, aby se ze zákona o ochraně veřejného zdraví odstranila nesmyslně diskriminující opatření, a změnila se tak současná praxe. O naší činnosti vás budeme pravidelně informovat ZDE.