C-19 a očkování dětí COVID-19 Naše články a stanoviska Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky vakcín proti covid-19

S ironickou nadsázkou lze říci, že neexistují bezpečnější vakcíny než ty proti covid-19. A to i přesto, že je zrovna u nich hlášeno nejvíce podezření na nežádoucí účinek. Proč tento paradox? U tohoto očkování vlastně neexistuje jiná kontraindikace než alergie na některou ze složek vakcín. Nechat si ji aplikovat tak mohou/musí přes veškerá možná rizika i ti, kteří mají proti onemocnění covid-19 přirozenou imunitu po prodělání nebo trpí nějakým chronickým onemocněním a dokonce i těhotné.

Citujeme z doporučení Vakcinologické společnosti (kontraindikaci v něm nenaleznete):

„Některá chronická onemocnění zvyšují riziko závažného průběhu nemoci covid-19 a úmrtí. Ve studiích byla prokázána bezpečnost i účinnost vakcín pro osoby s chronickými onemocněními srovnatelná s bezpečností a účinností pro zdravé osoby. Vakcinace se osobám s chronickými onemocněními doporučuje.

Osoby, které v minulosti prodělaly myokarditidu nebo perikarditidu, bez souvislosti s očkováním proti nemoci covid-19, mohou být očkované kteroukoli covid-19 vakcínou.

Doporučujeme očkování všem imunokompromitovaným osobám, včetně osob s onkologickými onemocněními a osob s imunosupresivní terapií. Tyto osoby mají zvýšené riziko komplikovaného průběhu nemoci covid-19 včetně zvýšeného rizika úmrtí a i když u nich může být účinnost vakcinace snížená, její předpokládaný prospěch převyšuje její možná rizika.

Vakcinace se osobám s autoimunitními onemocněními doporučuje.

Pacienti s roztroušenou sklerózou, epilepsií, neurodegenerativními a jinými neurologickými onemocněními by měli být očkováni.

U osob, které prodělaly Guillain-Barré syndrom, doporučujeme preferenční použití mRNA vakcíny.“

Doporučení ČVS k očkování proti onemocnění covid-19

„Očkování proti onemocnění covid-19 v těhotenství je možné a mělo by být nabízeno těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika.

Na základě mechanismu účinku vakcín proti covid-19 v lidském těle nejsou tyto vakcíny považovány za rizikové pro kojící ženu a její kojené dítě. Kojící ženy mohou proto být také očkované proti covid-19.“

Stanovisko ČVS k očkování těhotných a kojících žen

Za ne/bezpečnost ne/ručíme

Podle hlášení podezření na nežádoucí reakce adresované Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nejsou vakcíny proti covid-19 bez nežádoucích reakcí! Počet těchto hlášení je mnohonásobně vyšší než u vakcín proti jiným onemocněním.

Zeptali jsme SÚKLu na počet hlášení podezření na závažné nežádoucí účinky, které se do zveřejňovaných informací pro nízký počet nedostávají a které bylo ze strany Ministerstva zdravotnictví v plánu odškodňovat. Podívejte se na srovnání:

Zdroj: https://rozalio.cz/dotazy-na-sukl-k-vakcinam-proti-covid-19-i-k-nezadoucim-ucincim-v-predchozich-letech/

SÚKL: „Hlášena jsou pouhá podezření na nežádoucí účinek, nikoli skutečně prokázané nežádoucí účinky. Teprve podrobné hodnocení může ověřit, zda hlášená podezřelá reakce pravděpodobně je či není nežádoucím účinkem dané vakcíny.

Odpovědnost za případné poškození zdraví vakcínou proti covid-19 formálně převzal stát, a to zákonem č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, kdy se pro posouzení újmy a rozsah náhrady použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

Ve vyhlášce určující nežádoucí účinky, které mají být odškodňovány, je nejvíce NÚ uvedeno právě u vakcín proti covid-19. Kupodivu se u vakcín proti covid-19 ve vyhlášce neuvádí např. artritida, jejíž počet hlášení stoupl rapidně právě v roce 2021. Ani pozůstalí nemají nárok žádat o náhradu újmy způsobenou vakcínou proti covid-19, úmrtí po vakcíně proti covid-19 se neodškodňuje jako u vakcín povinného očkování.

Ve své podstatě je však zbytečné se nad tím pozastavovat. Slibované převzetí zodpovědnosti státem a odškodňování poškozených se nekoná. Na MZ se v roce 2021 obrátilo několik poškozených, ale vyhověno nebylo žádné žádosti (o přesná čísla a informace žádáme MZ).

Máš imunitu, nemusíš se očkovat. U covidu toto neplatí

Je zcela raritní, že se proti nemoci očkuje bezprostředně po jejím prodělání. Současná praxe u nemoci covid-19 je taková, že lékaři doporučují svým pacientům očkování ihned po skončení izolace. Ovšem prodělání nemoci a existence protilátkové či buněčné imunity u jakýchkoliv jiných nemocí je důvodem pro neprovedení vakcinace:

§ 46, zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

„…Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (kontraindikace). O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb uvedený v § 47a vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.“

Kdo a jak posuzuje benefit a riziko vakcinace u osob, které mají navozenou imunitu proti covid-19? Nikdo! Vakcína jim nepřináší významný benefit, ale zato nese rizika vážných nežádoucích účinků.

Jak a kam hlásit NÚ: Zásadní je, že se nehlásí prokázaný nežádoucí účinek, ale má se hlásit i pouhé podezření na NÚ. Vyhodnocení provádí až SÚKL, hlásí se tedy proto, aby byla co nejširší zpětná vazba, a tím se zvýšila bezpečnost používání vakcín, resp. léčiv vůbec. Pacienti by měl nahlásit reakci SÚKLu a svému ošetřujícímu lékaři a ten ji zaznamená do zdravotní dokumentace. Každý pacient může sám vyplnit formulář na http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek. Pracovníci ve zdravotnictví mají podle zákona o léčivech povinnost hlásit všechna podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky.  

Přehled podezření na nežádoucí účinky po očkování podané Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv ke dni 3. ledna 2021 (celkem 10 727 hlášení):

KategoriePočty hlášení s reakcemi spadajícími do dané kategorie
  Celkové příznaky a reakce v místě aplikace Např. horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, pocit nepohody, chřipkové příznaky, otok obličeje, pocit horka, pocit chladu, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží, snížená pohyblivost končetiny, zhoršení chůze nebo potíže při chůzi, selhání/neúčinnost očkování, zhoršení zdravotního stavu, snížení výkonnosti, žízeň, pocit opilosti/kocoviny, reakce v místě vpichu (bolest, zarudnutí, otok vč. velkého otoku končetiny, rezistence, teplo, svědění, zduření, modřina, brnění, vyrážka, zánět, parestezie/ hypestezie v místě vakcinace)    6862
Neurologické příznaky Např. bolest hlavy, parestézie/dysestezie, mravenčení, pálivý pocit, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba, celková křeč/epileptický záchvat, narušení rovnováhy, ospalost/zvýšená spavost, letargie, snížená citlivost, obrna lícního nervu nebo periferního nervu, migréna, narušení chuti, narušení čichu, narušení paměti, narušení řeči, narušení koordinace, demence, tranzitorní ischemická ataka, globální tranzitorní amnézie, cévní mozková příhoda, subarachonoidální krvácení, paréza/ochrnutí končetiny, narušení pozornosti, narušení kognitivních funkcí, bolest v průběhu nervu, syndrom Guillain-Barré, syndrom neklidných nohou, neuropatie/polyneuropatie, nystagmus, roztroušená skleróza/ relaps roztroušené sklerózy, trombóza mozkového žilního splavu, meningismus, ataxie  3109
Příznaky svědčící pro ovlivnění svalů, kloubů nebo kostí Např. bolest svalů, bolest kloubů, bolest kostí, bolest šlachy, bolest v končetině, bolest zad, bolest v křížové oblasti, bolest krku, bolest v čelisti, bolest hrudníku, bolest třísla, svalová slabost, ztuhlost, svalové spasmy, svalové záškuby, křeč svalu, bolest krku, bolest páteře, otok kloubu, ztuhnutí šíje, snížení pohyblivosti, omezení hybnosti kloubu, zánět kloubu vč. polyartritidy, periatrtitida, osteoartritida, burzitida, revmatoidní artritida/ zhoršení revmatoidní artritidy  2847
Příznaky svědčící pro ovlivnění trávicí soustavy Např. nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, parestézie/hypestezie v oblasti úst, obtížné polykání, bolest při polykání, bolest břicha, otok rtu, otok jazyka, otok úst, změna barvy jazyka, bolest zubu/ přecitlivělost zubů, afty, dyspepsie, říhání, refluxní choroba jícnu, sucho v ústech, krvácení z úst, břišní diskomfort, plynatost, říhání, zvýšená tvorba slin, gastritida, hemoroidy, zhoršení ulcerózní kolitidy, střevní či rektální krvácení  1957
Příznaky svědčící pro ovlivnění dýchací soustavy Např. dušnost vč. dušnosti námahové, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání, bolestivé dýchání, výtok z nosu, bolest v krku, pocit podráždění v krku, otok hrtanu, pocit sevření hrdla, sucho v hrdle, krvácení z nosu, plicní embolie, respirační selhání, plicní edém, bronchospasmus, stridor, zhoršení astmatu, sípot, kýchání, vykašlávání krve, zánět nebo bolest vedlejších nosních dutin, alergická rýma, pleurální výpotek, porucha hlasu/ztráta hlasu  1325
Příznaky svědčící pro ovlivnění kůže a podkoží Např. vyrážka, ekzém, zarudnutí, svědivost, pocení vč. nočního pocení, kopřivka, bolestivost kůže, pocit pálení kůže, petechie, angioedém, padání vlasů, puchýř, odlupování kůže, suchá kůže, mramorovaná kůže, erythema nodosum, zhoršení lupénky, akneiformní dermatitida, hyperpigmentace, fotosenzitivní reakce, kožní vaskulitida, vitiligo, purpura  1166
Příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systému Např. – zvýšení, snížení či kolísání krevního tlaku, oběhový kolaps, chladné okrajové části končetin, nával horka, zrudnutí, bledost, kolaps, hluboká žilní trombóza, povrchová tromboflebitida, angioedém, lymfedém, hematom, syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS)*, vaskulitida, křečové žíly  829
Příznaky svědčící pro ovlivnění krevního a lymfatického systému Např. – zvětšení a bolestivost nebo zánět lymfatických uzlin, anémie, snížený počet krevních destiček, snížená hladina fibrinogenu, imunitní trombocytopenie, zvýšený počet bílých krvinek  717
Psychiatrické příznaky Např. neklid, úzkost, nespavost, abnormální sny, podrážděnost, apatie, zmatenost, dezorientace, halucinace, deprese/depresivní nálada, výkyvy nálady, zpomalené myšlení, nervozita, tik, blouznění, sebevražedné myšlenky, strach, panická ataka, abnormální sny, noční můry, plačtivost  652
Příznaky svědčící pro ovlivnění ucha a labyrintu Např. závrať, pocit točení hlavy, pocit tlaku v uchu, tinnitus, bolest ucha, otok boltce, nepříjemný pocit v uchu, narušení sluchu, hluchota, akutní vestibulární syndrom, zánět středního ucha,  641
Infekce Např. onemocnění covid-19, pneumonie vč. pneumonie způsobené virem SARS-CoV-2, Herpes zoster, opar, rýma, infekce močových cest, zánět spojivek, sinusitida, sepse, sinusitida, zánět nosohltanu, angína, laryngitida, bronchitida, zánět kůže a podkoží, erysipel, sepse, encefalitida, epididymitida, myelitida, ječné zrno, chřipka  640
Oční příznaky Např. bolest oka/očního víčka, podráždění oka, svědění oka, světloplachost, otok oka/očního víčka, překrvení oka, zarudnutí očního víčka, blefarospasmus, ptóza očního víčka, nepříjemný pocit v oku, zánět oka, zánět duhovky, suché oko, rozmazané či narušené vidění, krátkozrakost, slepota, defekt zorného pole, mžitky, prasklá céva v oku, zvýšená tvorba slz, dvojité vidění, sklivcové krvácení, sklivcové zákalky, glaukom  594
Příznaky svědčící pro ovlivnění kardiovaskulárního systému Např. – zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce, fibrilace/flutter síní, infarkt myokardu, angina pectoris, srdeční selhání, arytmie, myokarditida, perikarditida531
Příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému, prsu Např. gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace, opožděná menstruace, vynechání menstruace, bolestivá menstruace, silné nebo slabé menstruační krvácení, postmenopauzální krvácení, bolest nebo citlivost prsu, otok prsu, erektilní dysfunkce, poševní výtok, premenstruační syndrom, ovulační bolest, ovariální cysta  511
Vyšetření Např. pozitivní test na průkaz SARS-CoV-2, zvýšená nebo snížená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak, zvýšená nebo nepravidelná srdeční frekvence, snížená saturace kyslíkem, krev v moči, snížená saturace kyslíkem, zvýšená nebo snížená glykémie, snížená hmotnost, zvýšený C-reaktivní protein,  379
Příznaky svědčící pro ovlivnění metabolismu Např. zvýšená či snížená hladina cukru v krvi, dekompenzace diabetes mellitus, snížení chuti k jídlu, dehydratace, snížená hladina draslíku, sodíku, chloru v krvi, tetanie, úbytek hmotnosti, intolerance laktózy, abnormální hladina hormonů  368
Poranění a procedurální komplikace Např. pád, pochybení při přípravě přípravku, nevhodné dávkovací schéma, podání nesprávného přípravku, poranění hlavy  189
Příznaky svědčící pro ovlivnění ledvin a močových cest Např. bolest močového měchýře, bolest v oblasti ledvin, zánět močových cest, zánět močového měchýře, časté močení, krev v moči, bílkovina v moči, bolest ledviny, ledvinová kolika, močová inkontinence, nucení na močení, obtížné močení, retence moči, selhání ledvin, nápadně zbarvená moč  182
Příznaky svědčící pro ovlivnění imunitního systému Např. přecitlivělost, alergická reakce, anafylaktická reakce, anafylaktický šok, alergie na potraviny  158
Příznaky svědčící pro ovlivnění jater a žlučových cest Např. abnormální jaterní funkce, bolest jater  21
Příznaky svědčící pro ovlivnění endokrinního systému Např. hypotyreóza  13
Reakce hlášené v době těhotenství, šestinedělí, perinatálním období  13

Zdroj: https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci

Pro srovnání celková hlášení na NÚ po očkování za předešlé roky:

Za r. 2020 (prosinec 2020 – 3. leden 2021): nahlášená podezření na nežádoucí účinky pouze po vakcínách proti covid-19 10 727

Za r. 2019: celkový počet hlášení NÚ všech používaných vakcín/ z toho závažná – 689/429

Za r. 2018: celkový počet hlášení NÚ vakcín / z toho závažná – 815/538

Za r. 2017: celkový počet hlášení NÚ vakcín – 794

Za r. 2016: celkový počet hlášení NÚ vakcín – 983

Za r. 2015: celkový počet hlášení NÚ vakcín – 1156