Naše články a stanoviska Nežádoucí účinky Odškodnění

Očkování povinnou i nepovinnou vakcínou najednou je běžné, šance na odškodnění v případě poškození je však nulová

Obrátila se na nás máma holčičky, které můžeme říkat třeba Anička. Anička byla po svých prvních narozeninách očkována povinnou hexavakcínou a zároveň nepovinnou vakcínou proti pneumokokům. Po devíti hodinách upadla do bezvědomí a stala se z ní hadrová panenka. Při hospitalizaci byla stanovena diagnóza „status epilepticus“ – epilepsie. Po dalších třech týdnech se opět objevily křeče, které při delším trvání vedly k poruchám vědomí. Tyto stavy se v různém časovém odstupu opakovaly další týdny a měsíce. Neurolog doporučil upustit od dalšího očkování.

Rodiče se rozhodli zažádat o náhradu újmy způsobené povinným očkováním. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) nejprve požadovalo doplnit žádost o množství dalších informací, včetně lékařských zpráv, což rodiče splnili. Po několika měsících přišel z MZ další požadavek, a sice na odborný podklad (vyjádření odborníka, ideálně znalecký posudek) k tomu, jaký vztah na poškození Aničky má vakcína povinná a nepovinná, čili jaký byl podíl na poškození jednotlivými vakcínami nebo jejich synergické působení. Ještě než rodiče stihli absolvovat další vyšetření, které MZ požadovalo, jejich žádost byla zamítnuta právě z důvodu očkování nepovinnou vakcínou, s odůvodněním, že odškodnění se vztahuje pouze na očkování povinnými vakcínami. MZ tedy po více jak roce vyřizování žádosti, kdy rodiče zahrnulo velmi náročnými požadavky, nedalo prostor pro vyjádření a řízení utnulo bez zásadního odborného posudku.

„Toto jednání ministerstva opět potvrzuje, že tento zákon je pouze účelový, v neprospěch poškozených, prostě jen aby se mohlo říci, že v ČR máme odškodnění k nařízenému očkování. Poškození nemají šanci domoci se financí potřebných pro léčbu či dorovnání ušlého zisku, např. při nemocenské, ošetřovném. Ministerstvo žadatele jen odmítá, přičemž zákon mu k odůvodnění odmítnutí žádosti dává převeliký prostor,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio, které se odškodňováním poškozených po očkování zabývá již několik let.

Při vzniku zákona byla jedna z námitek spolku Rozalio situace, kdy bude poškozený očkován dvěma vakcínami současně (povinnou a nepovinnou, což je běžná praxe). Vzešly otázky, jak se tyto případy budou řešit, jak je zákon ošetří? Odpověď MZ byla jednoznačná: jakmile se v případu objeví povinné očkování, bude se přihlížet vždy k němu a nepovinná vakcína nebude překážkou nároku na odškodnění.

Přibližně 65 % dětí nemá absolutně žádnou šanci na odškodnění, protože jsou očkovány nepovinnou vakcínou proti pneumokokům a v drtivé většině zároveň s povinnou vakcínou. Děti se ještě hojně očkují nepovinnými vakcínami proti rotavirům či meningokokům, též často s povinnými vakcínami. „Tím vzrůstá počet dětí, které v případě poškození očkováním nemají absolutně žádný nárok na náhradu újmy,“ upozorňuje Martina Suchánková.

Data:

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním je platný od března 2020.

V prosinci 2020 byla zákonem o distribuci vakcín proti covid-19 uzákoněna i možnost náhrady újmy způsobené tímto očkováním.

Bylo podáno několik desítek žádostí (k 14. 8. víme o 86), dosud však NIKDO nebyl odškodněn.

Vyhláška, podle které se má odškodňovat, vešla v platnost až v prosinci 2021. Obsahuje pouze úzký výčet poškození. Tabulka ukazuje poškození vyjmenovaná ve vyhlášce a počet hlášení případů v souvislosti s očkováním (podklad ZDE):