COVID-19 C-19 a očkování dětí Naše články a stanoviska

Odpověď Rozalia na dopis z Karlovarského kraje k reklamě na očkování proti covid-19

Předchozí komunikaci najdete ZDE.

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
Datová schránka: siqbxt2

Vaše č. j.: KK/2019/HK/21

Praha 1. listopadu 2021

Vážený pane hejtmane,

děkuji za odpověď a vysvětlení důvodů Vaší snahy ohledně šíření osvěty o vhodnosti očkování proti COVID-19 ve věkové skupině 16–30 let.

Rozumím, že situace v minulém období byla mnohdy náročná a těžko zvladatelná. Nemá smysl polemizovat, zda očkování nerizikové skupiny 16–30 let může tuto situaci nějak výrazně ovlivnit. Jak píšete, polemik k tomu tématu je celá řada a Vy jste zvolili tuto cestu, toto řešení.

S veškerým respektem k Vašim závěrům a zvolenému řešení však nelze k Vašemu záměru používat zcela nepravdivé, klamavé až lživé informace. To je zcela nepřípustné a protizákonné. Je to o to vážnější, že tyto informace jsou cíleny na nezletilé a mladé lidi a distribuují se ve velké míře přímo do škol.

Znovu Vás tedy žádám o stažení těchto letáků nebo o jejich přepracování, kdy budou zavádějící informace upraveny a uvedeny na pravou míru podle vyjádření jak odborníků, tak státních úřadů, a veřejně vyhlášeno pochybení z Vaší strany a upřesněny ověřené údaje.

Nebude-li naše žádost vyslyšena, budeme nuceni toto klamání občanů řešit právní cestou, podáme podnět SÚKLu ke kontrole reklamy na humánní léčivé přípravky a případně i žalobu.

Za spolek Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.,

Martina Suchánková, předsedkyně spolku


Další odpověď hejtmana KV kraje (v PDF zde):

Vážená paní předsedkyně,

v reakci na Váš dopis mi dovolte, abych opět uvedl, že vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně COVID-19 a ke kritickému stavu, ve kterém se Karlovarský kraj nacházel zkraje roku 2021, jsme se snažili o maximální osvětu týkající se prevence nákazy.

Za nejvhodnější možnost, jak se vyhnout přeplněným zdravotnickým zařízením a ohrožení především rizikových skupin, považujeme očkování proti COVID-19. Nejnižší proočkovanost na území regionu vykazovala skupina mladých lidí ve věku 16+, proto jsme prostřednictvím letáku upozornili na výhody očkování. Jiný materiál, ať už od Ministerstva zdravotnictví ČR, případně dalších institucí, který by byl zaměřen na tuto věkovou skupinu, jsme k dispozici nedostali, byť stát avizoval, že kampaň zacílenou na tuto věkovou skupinu připraví. Leták jsme jednorázově distribuovali do škol.

Nejsme si vědomi toho, že bychom se dopustili nepřípustného či nezákonného postupu. Proto považuji za velmi nešťastné, že tímto nátlakovým způsobem dokonce upozorňujete na jakési řešení právní cestou. Ujišťuji Vás, že naším záměrem není klamat občany, ale připomenout jim, že jestli chtějí přispět k tomu, aby se situace spojená se šířením COVID-19 nezhoršovala, mohou se nechat očkovat. Jestliže znáte lepší způsob, jak v mladé populaci zabránit nákaze, ocením, když nás s ním seznámíte.

S pozdravem

Ing. Petr Kulhánek
hejtman Karlovarského kraje