C-19 a očkování dětí COVID-19 Naše články a stanoviska

Otevřený dopis k reklamě na očkování proti covid-19

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
Datová schránka: siqbxt2

Praha 12. října 2021

Dobrý den,

Váš kraj nechal vytvořit a nyní distribuuje plakát cílený na osoby věkové skupiny 16–30 let, kterým nabádá k očkování proti covid-19. Plakát obsahuje konkrétní informace kde a jak je možné se nechat očkovat.

Jsou na něm však uvedeny i některé zcela mylné a zavádějící informace, a to tak zásadního charakteru, že Vás žádáme o stažení tohoto plakátu a všech reklam, které stejné informace obsahují.

Na plakátu je uvedeno, že nebyl prokázán žádný nežádoucí účinek na zdraví lidského organismu. Toto je zcela lživá informace.

I méně závažné nežádoucí účinky (NÚ) jsou nežádoucí účinky a hlášení na ně má SÚKL několik tisíc. Ovšem zcela zásadní jsou závažné NÚ.  Příbalové letáky vakcín Spikevax a Comirnaty (nejčastěji používané u mladých osob) vyjmenovávají tyto NÚ: anafylaktický šok, obrna lícního nervu, myokarditida a perikarditida popisované zvlášť u mladých osob. Další nežádoucí účinky se evidují a zkoumají. Některé evropské země pozastavily očkování mladších ročníků vakcínou Moderna.

Z toho vyplývá, že informace o neexistenci nežádoucích účinů je klamáním občanů, a o to závažnější, že se zaměřuje na neplnoleté a mladé lidi.

Další zavádějí informace uvedené na letáku jsou:

Očkování je nejbezpečnější cestou k ochraně zdraví…“

„Očkováním pomáháte nejen sobě, ale také svým blízkým a vašemu okolí.“

MZ i odborníci uvádí, že koronavirem se mohou nakazit i lidé, kteří už jsou očkovaní. Vakcína může zabránit především těžkému průběhu nemoci a případné hospitalizaci. Navíc očkovaný může virus i nadále vylučovat, tedy uváděná ochrana příbuzných a okolí je opět hrubě nepřesná.

Z tohoto důvodu je nemorální a lékařsky neetické nabádat mladé lidi k vakcinaci s použitím lži o neexistenci zdravotních rizik plynoucích z očkování, podpořených dalšími nepřesnými a zavádějícími informacemi na plakátě.

Vyzýváme vás tedy k nápravě, tj. ke stažení těchto reklam, a to také ze všech institucí (např. střední školy), které jej šíří, a k veřejné omluvě za jejich šíření.

Za spolek Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.,

Martina Suchánková, předsedkyně spolku


Odpověď z Karlovarského kraje (v PDF zde)

Karlovy Vary 15. října 2021
č.j.: KK/219/HK/21

Vážená paní předsedkyně,

nejprve mi dovolte, abych Vám poděkoval za Váš dopis. Rád bych Vás seznámil s okolnostmi, které vedou Karlovarský kraj k šíření osvěty o vhodnosti očkování proti COVID-19 ve věkové skupině 16 – 30 let.

Na začátku letošního roku se náš kraj dostal do kritické situace, kdy nemocnice na území regionu již nebyly schopny pojmout rostoucí počet nemocných s COVID-19, řešili jsme transporty pacientů do jiných krajů, jednali jsme o převozech do SRN, protože kapacita našich zdravotnických zařízení rychle se šířící nákaze nestačila. Problém nastal i s kapacitou místního krematoria, jen díky pomoci a vstřícnosti Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje se podařilo zajistit převozy zemřelých do jiných regionů. Po zahájení vakcinace proti COVID-19 začala nákaza ustupovat, i dnes je ještě stále situace pod kontrolou a nedá se hovořit o zahlcení nemocnic. Nicméně jak krajská koordinátorka očkování, tak odborníci napříč republikou se shodují, že očkování má výrazný pozitivní vliv na ústup počtu nakažených a zmírňuje samotný průběh nemoci. Jak konstatoval prof. Dušek, analytik a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik, virová nálož po prázdninách se rozbila o vakcinovanou společnost.

V našem kraji máme očkovanou většinu rizikové populace v seniorském věku. Problém ale nastal právě u mladých lidí nad 16 let, kteří příliš zájem o očkování nejeví a ukončené očkování má jen zhruba polovina z nich. Současný růst nákazy je primárně evidován u neočkované populace do 30 let. To bohužel může zhoršit celkovou situaci v regionu zvlášť tehdy, pokud by se koronavirus opět začal přenosem šířit i mezi seniory. To je to, co nás trápí a zatím nám brání se definitivně dostat do bezpečné zóny. Proto jsme z podnětu krajských hygieniků a po dohodě s Centrálním řídicím týmem, který měl původně připravit plošně využitelné grafické materiály, vytvořili leták, o němž píšete. Distribuovali jsme jej do škol a na sociálních sítích s tím, že nikoho do očkování nenutíme, jen připomínáme tu možnost.

Respektuji Váš názor, odborných stanovisek a polemik je k tomuto tématu a k účinkům očkování ostatně celá řada. Leták však stahovat nebudeme, protože je to jedna z forem, jak mladé lidi upozornit na možnost chránit se prostřednictvím vakcinace před nákazou a bránit jejímu dalšímu šíření.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Ing. Petr Kulhánek
hejtman Karlovarského kraje

DALŠÍ ODPOVĚĎ ROZALIA NAJDETE ZDE.