Odborné články, studie Nemoci

Rizikové faktory pneumokokové infekce u dětí, kontrolní studie populace USA

V americkém časopisu Pediatrics, oficiálním časopisu americké akademie pediatrů, byla v březnovém čísle v roce 1999 publikována odborná studie s kontrolní skupinou věnovaná rizikovým faktorům pneumokokových infekcí. Vědci zkoumali děti ve věku 2 až 59 měsíců. Studie ukázala, že v nejrizikovější skupině jsou děti nekojené, často nemocné a ty, které jsou přes den v jeslích. U dětí mezi 2 a 11 měsíci bylo prokázáno, že kojení výrazně snižuje incidenci akutní pneumokokové infekce. Časté užívání antibiotik také zvyšuje riziko onemocnění pneumokokem. Více zde:

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/103/3/e28