Odborné články, studie

Studie o vakcinaci proti TBC

Aktivní imunizace BCG vakcínou a imunita proti Mycobacterium tuberculosis –  Studie o vakcinaci proti TBC z Ústavu klinické imunologie a alergologie, LF UK v Hradci Králové otištěná v časopisu Alergie č.2 z roku 2001. Odborná studie ze které vychází, že očkování proti TBC je složité a jeho ochrana je velmi nejednoznačná

http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2001/02/10_02_2001.pdf