Odborné články, studie

Vakcíny a náhlá úmrtí kojenců

Výtah z práce Vakcíny a náhlá smrt kojenců: Analýza databáze VAERS 1990–2019 a přehled lékařské literatury od Neil Z. Millera (zdroj).

Z 2605 úmrtí kojenců hlášených VAERS od roku 1990 do roku 2019 se 58 % shlukovalo do 3 dnů po očkování a 78,3 % se vyskytlo do 7 dnů po očkování, což potvrzuje, že úmrtí kojenců mají tendenci nastat v časové blízkosti podání vakcíny.

Přehled lékařské literatury potvrzuje souvislost mezi vakcínami a náhlými nevysvětlenými úmrtí kojenců. Bylo navrženo několik teorií týkajících se patogenního mechanismu, který stojí za těmito smrtelnými událostmi, včetně role zánětlivých cytokinů jako neuromodulátorů v medulle dítěte předcházejících abnormální reakci na akumulaci oxidu uhličitého; fatální dezorganizace kontroly dýchání vyvolaná adjuvanty, které procházejí hematoencefalickou bariérou; a biochemická nebo synergická toxicita v důsledku současného podávání více vakcín.

Od revize v roce 1979 “Mezinárodní klasifikaci nemocí” neobsahuje kategorii „profylaktické očkování a očkování ” s podkategoriemi úmrtí způsobených konkrétními vakcínami. Od té doby nejsou lékaři oprávněni označit očkování jako oficiální příčinu smrti.

Před zavedením programů organizovaného očkování byla „úmrtí v postýlce“ tak vzácná, že nebyla uvedena ve statistikách dětské úmrtnosti. Ve Spojených státech byly národní imunizační kampaně rozšířeny v 60. letech, kdy bylo zavedeno a propagováno několik nových vakcín.

Do roku 1969 vedla alarmující epidemie náhlých nevysvětlených úmrtí kojenců vědce k vytvoření nového lékařského termínu – syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS).

Do roku 1972 se SIDS stal hlavní příčinou post-novorozenecké úmrtnosti (úmrtí kojenců mezi 28 dny a 1 rokem života) ve Spojených státech. V roce 1973 vytvořilo Národní středisko pro statistiku zdraví provozované CDC novou kategorii příčin smrti, která dokumentuje úmrtí způsobená SIDS.

SIDS je definována jako náhlá a neočekávaná smrt kojence, která zůstává po důkladném vyšetření nevysvětlitelná, včetně provedení pitvy a přezkoumání klinické anamnézy. Přestože s SIDS nejsou spojeny žádné specifické příznaky, pitva často odhalí přetížení a otoky plic a zánětlivé změny v dýchacím systému.

Během 80. let náhlá úmrtí kojenců pokračovala v raketovém růstu.
V dalších letech byly případy SIDS překlasifikovány podle alternativních kódů “Mezinárodní klasifikaci nemocí”, což vedlo k zdánlivému poklesu výskytu SIDS.

Úmrtí související s očkováním jsou federální vládou oficiálně uznávána prostřednictvím Národního programu kompenzace poškození vakcínami (VICP).

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750021001268?via%3Dihub