COVID-19 Naše články a stanoviska Naše projekty

Žaloba proti diskriminaci neočkovaných při cestování mezi hranicemi

Výňatky z žaloby:

Motivací podání tohoto návrhu je to, aby pod záminkou ochrany veřejného zdraví a ochrany před zavlečením viru SARS-CoV-2 na území ČR ze zahraničí (včetně jeho nových mutací/variant) nedocházelo ke znevýhodňování neočkovaných. Cílem tohoto návrhu není to, aby byla stanovena povinnost neustálého testování vůči všem, ale aby byly stanoveny rovné podmínky pro očkované i neočkované a nedocházelo k diskriminačnímu a šikanóznímu znevýhodňování neočkovaných a nátlaku na podstoupení očkování.

Není ale přijatelné a ničím ospravedlnitelné, aby se status očkovaného stal vyšším sociálním statusem, který by snižoval lidskou důstojnost ostatních neočkovaných a znevýhodněných osob (čl. 10 odst. 1 Listiny). Přitom skutečnost, že je někdo očkován, nepředstavuje žádnou „bezinfekčnost“ a toto označení a přiznané zvýhodnění je iracionální. Očkovaná osoba představuje pro ochranu veřejného zdraví mnohem vyšší riziko než osoba s čerstvým negativním testem, nejedná se proto o alternativy. O alternativy by se jednalo, pokud by bylo prokázáno, že pravděpodobnost přenosu nákazy je srovnatelná u očkovaných osob a u osob, které podstoupily testování. Toto prokázáno nebylo, zvýhodňování očkovaných je tak nedůvodné a představuje ohrožení veřejného zdraví.

Je velmi nepřesvědčivé, že na jednu stranu stát nařídil plošné testování dětí ve školách, aby zachytil 1 pozitivní dítě ze vzorku 10.000 otestovaných dětí, ale na druhou stranu stát ponechává bez zájmu možnost přenosu nákazy a nových mutací/variant u cestujících osob z rizikových zemí, u kterých by nepochybně byl záchyt pozitivních případů mnohem vyšší než 1 na 10.000 otestovaných. Výjimka pro očkované osoby, jejich domnělá „bezinfekčnost“ a také rétorika odpůrce vytváří falešný pocit bezpečí. A to nejen falešný pocit bezpečí u očkovaných osob v tom, že nešíří nákazu, ale také falešný pocit bezpečí u ostatních osob, které se pro účast na některých hromadných akcích nebo pro využití některých služeb musí otestovat a pak mají pocit, že se na tomto místě nemohou nakazit, protože nikdo z přítomných nemůže přenášet nákazu.

Na základě uvedeného proto navrhovatelka v souladu s ust. § 101a SŘS požaduje zrušení ochranného opatření odpůrce ze dne 8. 7. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN, a to v částech, které stanovují zvýhodnění očkovaných.

Celý text podaný k Městskému soudu v Praze dne 17. července 2021 si můžete přečíst ZDE.

TATO ŽALOBA BYLA PODÁNA DÍKY DARŮM Z PROJEKTU PROTI DISKRIMINACI NEOČKOVANÝCH OSOB.