Intervaly mezi jednotlivými dávkami očkování

 

Vyjádření MUDr. Jana Marounka, MBA, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR (k vidění ZDE):

Za maximální interval mezi podáním první a druhé dávky hexavakcíny lze považovat 12 měsíců. Maximální interval 3 roky mezi druhou a třetí dávkou hexavakcíny je nutné považovat za opravdu velmi hraniční, ale odpovídá šestinásobku doporučeného intervalu, podobně jako je šestinásobek doporučený pro interval mezi první a druhou dávkou. 

Při překročení těchto opravdu limitních nevyzkoušených intervalů lze doporučit začít znovu očkovat ve schématu 2 + 1 dávka.  V žádném případě nelze při takto dlouhých intervalech zaručit, že ochrana bude dostatečná.

Číst dál...

Výskyt vybraných infekcí v České republice hlášených v letech 2009-2018

Tabulka výskytu vybraných infekcí k nahlédnutí ZDE.

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.