COVID-19 Odborné články, studie

2 lžíce medu a 6 g černuchy denně na covid-19

2 lžíce medu a 6g semen černuchy denně (na přibližně 70kg hmotnosti) a budete z covidu venku dvakrát rychleji!

Studie v češtině, odkaz níže: „Honey and Nigella sativa against COVID-19 in Pakistan (HNS-COVID-PK): A multi-center placebo-controlled randomized clinical trial“

Na COVID-19 neexistuje žádná stoprocentně účinná léčba. Med a černucha setá (Honey + Nigella sativa = dále „HNS“) prokázaly antivirové, antibakteriální, protizánětlivé a imunomodulační vlastnosti.

Zkoumali jsme tedy účinnost HNS proti COVID-19.

METODA: Provedli jsme multicentrickou, placebem kontrolovanou, randomizovanou klinickou studii ve 4 centrech v Pákistánu. Do studie byli zahrnuti dospělí, jejichž pozitivita na COVID-19 byla prokázána PCR testem, vykazující středně závažné nebo závažné onemocnění. Pacienti s multiorgánovým selháním, podporou ventilátoru a chronickými onemocněními (kromě diabetes mellitus a hypertenze) byli vyloučeni. Pacienti byli náhodně rozděleni v poměru 1: 1, a dostávali buď med (1 g / kg / den) a semena Nigella sativa (80 mg / kg / den) nebo placebo po dobu až 13 dnů a byla jim poskytována standardní péče. Výsledkem bylo zmírnění příznaků, snížení virové nálože a 30denní úmrtnosti v ITT populaci. Tato studie byla zaregistrována u ClinicalTrials.gov, NCT04347382.

VÝSLEDKY: Tři sta třináct pacientů – 210 středně těžkých a 103 těžkých – podstoupilo randomizaci od 30. dubna do 29. července 2020. Z nich bylo 107 přidělena léčba HNS, zatímco 103 pacientů bylo léčeno placebem. U závažných případů dostalo 50 léčbu HNS a 53 placebo. HNS vedlo k ~ 50% zkrácení času potřebného ke zmírnění příznaků ve srovnání s placebem (střední (4 oproti 7 dnům), poměr rizik [HR]: 6,11; 95% interval spolehlivosti [CI]: 4,23-8,84, P <0,0001 a závažné (6 oproti 13 dnům) HR: 4,04; 95% CI, 2,46-6,64, P <0,0001). HNS také eliminovala virus o 4 dny dříve než ve skupině s placebem u středně závažných (6 oproti 10 dnům, HR: 5,53; 95% CI: 3,76-8,14, P <0,0001) a závažných případů (8,5 oproti 12 dnům, HR: 4,32; 95% CI: 2,62-7,13, P <0,0001). Léčba HNS dále vedla k lepšímu klinickému skóre šestý den s obnovením normální aktivity u 63,6% oproti 10,9% u středních případů (OR: 0,07; 95% CI: 0,03-0,13, P <0,0001) a propuštění z nemocnice v 50% oproti 2,8% v závažných případech (OR: 0,03; 95% CI: 0,01-0,09, P <0,0001).
V závažných případech byla úmrtnost ve skupině s HNS čtyřikrát nižší než u placeba (4% oproti 18,87%, OR: 0,18; 95% CI: 0,02-0,92, P = 0,029).

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky související s HNS.

ZÁVĚR: Léčba HNS významně zmírnila příznaky, snížila virovou nálož a mortalitu u pacientů s COVID-19. HNS tedy představuje cenově dostupnou volně prodejnou terapii a lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s jinými způsoby léčby k dosažení potenciačních účinků proti COVID-19.

FINANCOVÁNÍ: Financováno Smile Welfare Organization, Shaikh Zayed Medical Complex a Services Institute of Medical Sciences.

Zdroj: https://www.medrxiv.org/…/2020.10.30.20217364v4.full…