Odborné články, studie C-19 a očkování dětí COVID-19

MUDr. Vladimír Čížek: Očkovat, či neočkovat plošně děti od 12 let proti nemoci covid-19?

Na tuto otázku existují v současné době (červen 2021) dvě protichůdné odpovědi: ANO a NE. Podívejme se proto, KDO jak odpovídá a jakými argumenty jsou obě odpovědi „vyfutrovány“. Pokusím se provést jen souhrn, neboť podrobný popis by zabral mnoho stran textu. Odkazy na zdroje jsou samozřejmě k dispozici.

ANO

Kdo:
* Oficiální představitelé ČR: ministr, vláda, vakcinologická společnost a skupina MeSES
* Oficiální zdravotnická autorita USA: CDC

Argumenty:

a) I dítě může na covid zemřít (a zemřelo jich u nás už pět).

b) Existuje riziko vážné komplikace – tzv. multizánětlivého syndromu PIMS-TS.

c) Existuje riziko, že dítě nakazí svého prarodiče či jiného rizikového člena rodiny.

d) Očkované dítě bude mít benefity (možná nebude muset být testováno či nosit roušku a bude moci svobodněji cestovat).

e) Vakcíny jsou účinné a bezpečné.

NE

Kdo:
* Oficiální autorita SRN: stálá očkovací komise STIKO při Institutu Roberta Kocha
* Světová zdravotnická organizace WHO – až do 22. 6. 2021, poté na svém webu změnila formulaci:

Původní verze:

Děti by v současné době neměly být očkovány. Není dostatek dat k doporučení očkovat děti.

Nová verze (od 23. 6): Aby bylo možné vydat obecná doporučení týkající se očkování dětí proti COVID-19, je zapotřebí více důkazů o použití různých vakcín proti COVID-19 u dětí. SAGE dospěla k závěru, že vakcína Pfizer/BionTech je vhodná pro použití u osob ve věku 12 let a starších. Dětem ve věku od 12 do 15 let, které jsou ve vysokém riziku, může být tato vakcína nabídnuta spolu s dalšími prioritními skupinami pro očkování. Zkoušky vakcíny pro děti probíhají a WHO bude svá doporučení aktualizovat, jakmile budou důkazy nebo epidemiologická situace vyžadovat změnu politiky.

Argumenty:

a) Úmrtí dětí na covid jsou extrémně vzácná a zemřelé děti byly vážně nemocné, zemřely tedy „s covidem“. Nestalo se (resp. jen zcela raritně), že by na covid zemřelo dosud zdravé dítě.

b) Multizánětlivý syndrom PIMS-TS je vzácný a jeho spojitost s covidem nebyla dosud prokázána. Tento syndrom má i řadu jiných příčin a naprostá většina dětí se vyléčí.

c) Rizikoví starší lidé by se měli chránit sami a neměli by tuto odpovědnost přenášet na dítě.

d) Argument s benefity je falešný – očkovat by se mělo kvůli zdraví, nikoli pro sporný benefit.

e) Data o účinnosti a bezpečnosti vakcín ještě nemáme – to je hlavní argument WHO i STIKO.

Několik stručných poznámek k uvedeným pěti argumentům

K argumentu a)

Tezi, že u nás zemřelo pět dětí „na covid“, zmínil jako první vakcinolog MUDr. Dražan. Je zajímavé, jak k tomuto tvrzení dospěl. Zdravotnická ročenka ještě není ani pro rok 2019, natož 2020. Ze statistik úmrtí „s pozitivním PCR testem“ za rok 2020 vyplývá, že žádné dítě nezemřelo. Odborníci analyzovali pouze příčiny úmrtí v roce 2020, ale ještě analýzu nezveřejnili. K roku 2021 se ještě nedostali – přitom všech 5 dětí „s pozitivním PCR testem“ zemřelo právě až v roce 2021.

Buď se tedy MUDr. Dražan dostal k chorobopisům těchto pěti dětí (jak, když data jsou anonymní?), nebo neříká pravdu.

WHO i STIKO ale přihlížejí k vážně nemocným dětem se zvýšeným rizikem těžkého průběhu covidu a STIKO vyjmenovává taxativně nemoci, při nichž by se tyto děti očkovat měly.

K argumentu b)

Podle údajů CDC bylo v USA evidováno počátkem června 4000 případů splňujících diagnostická kritéria pro PIMS-TS včetně 36 úmrtí. To při počtu 60 milionů dětí do 17 let představuje frekvenci cca 7 na 100 000 dětí. V ČR je zaznamenáno 200 případů na 2 miliony dětí, tedy frekvence 10 na 100 000. Existuje obdobný Kawasakiho syndrom, u kterého však jde většinou o děti do 5 let, zatímco u PIMS-TS jsou počty vztaženy na celou dětskou populaci. Vzhledem k podobnosti a částečnému překrývání příznaků obou syndromů je pravděpodobné, že některé děti prodělávají onemocnění, které by se dříve označilo jako Kawasakiho syndrom, ale dnes je díky pozitivnímu nálezu SARS-CoV-2 a popularitě nového syndromu jejich onemocnění klasifikováno jako PIMS-TS.

K argumentu c)

Riziko nakažení staršího člena rodiny berou v úvahu i WHO a STIKO a doporučují očkování dětí v těch případech, kdy se rizikový (starý) člen rodiny není schopen sám chránit. (Toto doporučení chápu tak, že primárně je zodpovědnost za ochranu na každém jedinci, ale pokud to objektivně není možné, pak by se mělo dítě naočkovat – jako příklad bych uvedl dědečka s anamnézou anafylaktické reakce po první dávce vakcíny či po jiné vakcíně podobného složení, například obsahující polyetylenglykol.)

K argumentu d)

Toto není argument. Dospělý ať si dělá, co chce. Ale nechat dítěti aplikovat vakcínu, která dosud nemá ukončené klinické zkoušky, jen kvůli pohodlnějšímu cestování, může jen člověk nezodpovědný nebo neinformovaný.

K argumentu e)

Robustní data o účinnosti a bezpečnosti zatím nemáme. A to ani pro dospělou populaci, natož pro děti. Vakcíny jsou stále předmětem třetích fází klinických studií, které skončí až v příštím roce.

Ze 14 milionů německých dětí jich bylo do dubna 2021 hospitalizováno 1200 (0,009 %), do 6. června to bylo 1603 dětí (0,01 %). Podle izraelské studie se u jednoho z 3000-6000 mladých mužů ve věku 16-24 let objevila myokarditida, tedy zánět srdečního svalu (0,03-0,06 %).

Byla provedena studie s vakcínou Pfizer na 2220 dětech a mladistvých ve věku 12-15 let. Z této skupiny bylo 1118 dětí naočkováno a 1102 osob očkováno nebylo. U očkovaných osob se nevyskytl ani jeden případ onemocnění covid-19. U neočkovaných osob se vyskytlo 16 případů onemocnění covid-19. Relativní účinek vakcíny je tedy 100 %, hodně medializovaných a propagovaných. Méně se píše o absolutním účinku, tedy: Jakou mám pravděpodobnost covidu jako očkovaný a jako neočkovaný?

Absolutní riziko onemocnění u očkovaných v tomto případě činí 0 %. U neočkovaných pak 16/1102 = 1,5 %. Absolutní redukce rizika (ARR) činí 1,5 % (přesněji procentního bodu). Očkováním se tedy riziko onemocnění sníží o 1,5 %. U studie s Modernou to bylo dokonce jen 0,3 %. S pomocí ARR je možné vypočíst NNV (number needed to vaccinate), tedy počet dětí, které je nutné naočkovat, aby bylo zabráněno jednomu covidu-19, s tím, že ve studii šlo o mírné průběhy. NNV vyšlo 67 (u Moderny dokonce 333). Závěry dětské studie s Pfizerem: 67 dětí musí být naočkováno, aby se zabránilo jednomu neškodnému případu covidu-19. Z těchto 67 dětí na základě změřeného výskytu nežádoucích účinků vakcíny v kontrolní skupině očkovaných mělo: 13 horečku, 28 třesavku či zimnici, 45 vyčerpání, 21 bolesti svalů a 11 bolesti kloubů, 34 muselo kvůli očkování brát léky proti bolesti.

Závěr

V medicíně platí zásada „primum non nocere“ – především neuškodit. Proto vyzývám pana ministra a pana premiéra, aby přehodnotili svůj postoj a nedoporučili plošné očkování zdravých dětí, dokud nebudeme mít k dispozici přesnější data. Celý rok jste dávali za vzor německý Institut Roberta Kocha. Proč se tedy i nadále neřídit názorem jeho odborníků?

MUDr. Vladimír Čížek, ambulantní specialista a předseda multicentrické etické komise.

Ve Frýdku-Místku dne 22. června 2021

*** Po dopsání článku jsem dne 23. 6. zjistil, že WHO změnila formulaci na svých stránkách.

Původní verze:
Děti by v současné době neměly být očkovány. Není dostatek dat k doporučení očkovat děti.

Nynější verze:
Aby bylo možné vydat obecná doporučení týkající se očkování dětí proti COVID-19, je zapotřebí více důkazů o použití různých vakcín proti COVID-19 u dětí. SAGE dospěla k závěru, že vakcína Pfizer/BionTech je vhodná pro použití u osob ve věku 12 let a starších. Dětem ve věku od 12 do 15 let, které jsou ve vysokém riziku, může být tato vakcína nabídnuta spolu s dalšími prioritními skupinami pro očkování. Zkoušky vakcíny pro děti probíhají a WHO bude svá doporučení aktualizovat, jakmile budou důkazy nebo epidemiologická situace vyžadovat změnu politiky.

Odkazy k části „ANO“:

1 – https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vojtech-vakcina-pfizer-pro-deti-od-12-let-by-mohla-byt-
dostupna-v-zari/2050707

2 – https://www.denik.cz/z_domova/deti-covid-ockovani-20210620.html
3 – https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vakcina-koronavirus-covid-19-cesko-deti-ministerstvo-
zdravotnictvi_2106071003_dok

4 – https://www.seznamzpravy.cz/clanek/meses-doporucil-ockovani-od-12-let-prioritu-maji-mit-
stale-seniori-166833

5 – https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html
6 – https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-epicentrum/680841/pet-duvodu-proc-ockovat-deti-proti-
covidu-pediatr-rekl-od-kolika-let-se-vakcina-hodi.html

7 – https://www.lidovky.cz/domov/ockovani-rozdeluje-na-dva-tabory-pandemie-postavila-velky-
otaznik-i-pred-rodice.A210528_220627_ln_domov_lihem

8 – https://www.lidovky.cz/svet/vakcina-pfizer-funguje-i-u-deti-od-12-do-15-let-je-bezpecna-a-
vysoce-ucinna-ukazaly-testy.A210331_134724_ln_zahranici_lijk


Odkazy k části „NE“:

9 – https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-
19/Infoblatt_Impfung_Kinder_und_Jugendliche.pdf?__blob=publicationFile

10- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice
11- https://downloads.aap.org/AAP/PDF/AAP%20and%20CHA%20-%20Children%20and%20COVID-
19%20State%20Data%20Report%205.6.21%20FINAL.pdf

12- https://med.stanford.edu/news/all-news/2021/05/covid-19-hospitalizations-among-kids-likely-
overcounted.html

13- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7721859
14- https://www.individuelle-impfentscheidung.de/pdfs/20210609/20210906%20Kuhbandner.pdf
15- https://www.individuelle-impfentscheidung.de/pdfs/20210609/20210906%20Rabe.pdf
16- https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
17- https://www.bmj.com/content/372/bmj.n385
18- http://www.szu.cz/tema/prevence/vzacny-zanetlivy-multisystemovy-syndrom-deti-pims-
paediatric

19- https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-risk-assessment-paediatric-
inflammatory-multisystem-syndrome-15-May-2020.pdf

20- https://www.cdc.gov/mis-c/cases/index.html
21- https://www.timesofisrael.com/israel-said-probing-link-between-pfizer-shot-and-heart-problem-
in-men-under-30/