Vaše příběhy a úvahy

Naše hledání – jak to dopadlo?

V tomto článku chci dokončit příběh o očkování našich dětí. Protože to není detektivka, tak hned na začátku prozradím jak to dopadlo. Dopadlo to dobře. Což je samozřejmě velmi relativní tvrzení. Proto bych spíše řekl, že to dopadlo podle našich momentálních přání. Staršího syna nemusíme očkovat spalničky, zarděnky a příušnice (dále MMR) a mladší má zatím klid od všeho. KHS proti nám zastavila řízení.

Říká se, že ze všeho špatného si člověk může odnést i něco dobrého. Na zásahu KHS do našeho života si nejvíce cením toho, že jsme zjistili zdravotní komplikaci u syna, která neměla žádné vnější příznaky. Na tuto zdravotní komplikaci bychom asi jinak ani nepřišli. Teď alespoň víme jak se chovat, aby ani nikdy v budoucnu žádné příznaky neměla.

Dalo by se říci, že náš příběh potvrzuje známé pořekadlo západní medicíny:
zdravý člověk je jen špatně vyšetřený pacient. 


Pediatr

Nic nezačne z ničeho, ale vždy z něčeho. Tím něčím v našem příběhu byla pediatrička našich dětí MUDr. Haltuchová z Pardubic. Té jsme nabídli, že pokud by s námi měla nějaký problém vůči Krajské hygienické stanici (dále KHS), můžeme si vzít kartu a odejít od ní. Pediatrička na to přistoupila. Když si manželka v dohodnutý den pro karty přišla nejen že je nedostala ale dostalo se jí kázání o nezodpovědných rodičích. Pro jistotu před ostatními maminkami. Těžko onu situaci popsat slušnými slovy a tak raději pojďme dál.

Po asi dvou měsících, nedobrovolného pobytu zdravotních karet našich dětí u této pediatričky, se nám ozvala KHS, kam nás MUDr. Haltuchová nahlásila. Inu v našich končinách je donašečství asi v genech. Kouzlem nechtěného nám tím pomohla.

Všimli jste si někdy?Jakmile se zjistí, že vaše dítě není očkované začnou si ostatní maminky odnášet svoje očkované děti pryč? Přitom podle této logiky byste se svým dítětem měli utíkat vy. Ve výše popsaném příběhu to byla “výhoda”: moje manželka byla u doktorky okamžitě první na řadě. 

Základní úvaha – Co s tím?

Náš původní záměr byl u staršího syna posunout očkování MMR do věku 6-ti let. U mladšího odložit očkování celkově po prvém roce života. Spíše než odborné důvody jsme měli pocitové: proč si vyspělé státy neočkují svoje děti tak zuřivě jako Češi? Viz zpráva UNICEF[1] .

Zkrátka jsme si řekli, že někdo to dělá špatně a že špatný je zřejmě náš system. Chtěli jsme nechat naše děti očkovat tak, jako to dělají vyspělé země. Samozřejmě s ohledem na srovnatelnou hygienicko-epidemiologickou situací.

Jeli byste neočkováni na blízký východ?

Věděli jste například že Izrael vůbec neočkuje BCG (tuberkulóza)? Přestali úplně očkovat před více než 20-ti lety, u nás to dítě obvykle dostane ve 4 dnech. Viz [1] .

Právník

Naše základní rozhodnutí bylo změnit očkovací kalendář. Rozhodně jsme se nebránili očkování jako takovému. Myslíme si, že má smysl jako ochrana před nemocemi, kde není účinná léčba a v daném případě existuje riziko nákazy. To samozřejmě není případ například Hepatitidy B.

Základem pro jakékoli úřední jednání je neztratit se v úředních výrazech, termínech a podobných léčkách na prostý lid. V tom Vám může pomoci dobrý právník, nejlépe znalý dané problematiky.

Nikdy nechtějte po právníkovi aby Vám vyhrál případ, to Vám nikdy nemůže slíbit. Případ si musíte vyhrát sami. Dobrý právník je spíše průvodce a tlumočník v jedné osobě. A to je víc než cenná pomoc! Uvažte, že kráčíte po minovém poli. Doporučuji právníka najmout již na prvý kontakt, nechat si přečíst již prvý dopis a nedělat žádné kroky bez konzultace s ním. Ať by se zdály sebemenší. Važte si svého podpisu a podepisujte jen a pouze to, s čím bez výhrady souhlasíte a proti čemu nemá námitek váš právník. Názory jiného právníka, například z KHS si jistě vyslechněte ale zařiďte se po svém. Je to vaše odpovědnost. Nebojte se změnit názor: “Ano tenkrát jsem ono podepsal, dnes jsem však dospěl a změnil názor a proto toto nepodepíši. Snad mi nechcete vytýkat, že jsem konečně dospěl?” Vždy se ptejte, až budou moje děti dospělé, jak jim vysvětlím proč jsem udělal či neudělal toto? Zejména pokud například chlapec bude řešit proč je částečně neplodný poté co ve svých 25 letech prodělal příušnice.

Setkal jsem se i s názorem právníka si brát až na odvolání: nezávidím takovému právníkovi jeho chléb. Vysekat vás po několika chybných krocích dokáže spíše Zoro mstitel či James Bond než reálný člověk. Z pozemšťanů bych pak oslovil Sokola, ale to je již o něčem jiném, i finančně.

My jsme měli výborného právníka a díky bohu za něj! Osobně se mi líbí nabídka Ligy Lidských Práv [6] . Neměl jsem tu čest ji využít ale zní velmi dobře.

Spor musíte nejdříve vyhrát a pak jít bojovat (viz mistr Sun Tzu a jeho spisek Umění války), než se pustíte do jakéhokoli sporu, musíte si být jisti, že pro svoje jednání máte oporu v zákoně. Ideálně i v morálce.

Stěhovat se?Rozhodli jsme se zůstat a bojovat. Co má rodič za další možnosti?Existují šťastní rodiče mající pediatra ctícího Hippokratovu přísahu a pomáhajícího pacientům, a to bez výhrad. Říká se, že cesta do pekel je lemována dobrými úmysly a historie nás učí že to je pravda v míře vrchovaté. Co dobrých úmyslů jsme na našem území za posledních řekněme 100 let měli a kolik zla si museli vytrpět! Jinou možností je papírové přestěhování. Mám příbuznou, která přesunem trvalého bydliště do Německa přišla o všechny problémy s KHS. Někdo může namítnout, že je v zákoně klauzule o trvalém pobytu. Myslím, že rázný dotaz ambasády, co jim to tu provádíme s občany, by veškeré problémy utnul a to definitivně. Proto to ani naše úřady nezkouší.Pamatujte na české přísloví: Co je dovoleno pánovi, není dovoleno tmánovi. Jde o to, se nedat! Jejich “úspěšně vyřešené případy” budou z těch, na které si troufnou, viz rámeček “Na koho si troufne pardubická KHS”. 

Doktoři

Budete v dobré společnosti, budete potkávat samé doktory. Ať již to bude práv, medicíny či čehokoli jiného. Musíte najít toho, kdo má hlavní slovo. Poradí vám na KHS. Ptejte se, jak má vypadat papír, který jim máte přinést, aby vám dali pokoj. A hlavně, kým má být podepsán. Dojdete k zajímavému zjištění: místní pediatr vás může nabonzovat a rozjet celou mašinerii hodnou gestapa ale nemůže vám dát papír, že vaše dítě je nezpůsobilé očkování. Očkovat už ale zase může a to i dítě o kterém se neví, zda je způsobilé či nikoli. Pokud jsem dobře poslouchal mediky, zjistit se to nedá u dítěte do 3 let. Ano slovy do tří let se nedá vyloučit zda dítě netrpí kontraindikací k očkování.

Buďte vzorný rodič. Požadujte potvrzení, že vašemu dítěti nic nehrozí. A to ani v budoucnosti, jako jsou například alergie. Tvrďte, že pak budete očkovat. Každý lék má kontraindikace a před jeho aplikací se musí vyloučit. Neberte v úvahu slovní vyjádření bohorovného medika “to má dneska každý”. Pokud se píše na příbalovém letáku že kontraindikací je imunodeficit, žádejte vyšetření, že vaše dítě jím netrpí. Samozřejmě s písemnými výsledky, aby v případě komplikací bylo koho žalovat. Od toho je příbalový leták aby se dodržoval! A to do písmenka. Jde o zdraví vašeho dítěte za které jste odpovědný Vy. Znovu: za zdraví vašeho dítěte jste odpovědný vy a nikdo jiný, žádný doktor, žádná paní z KHS ani nikdo jiný.

Na úřaděDoporučuji schovávat všechny papíry či potvrzení. Pokud je proti vám vedeno správní řízení, máte nárok na kopii celé spisové dokumentace. Využijte ho. Nahrávejte si všechna jednání na diktafon. Pokud si úředníci myslí, že mají proti sobě pepíka z mokré čtvrti, nekontrolují se a nasekají spoustu procesních či faktických chyb nebo si jen pustí pusu na “špacír”. Uvažte, že úředník může jen to, co mu dovoluje zákon. Vy můžete vše, až na to co vám nezakazuje zákon. Přečtěte si příslušné zákony a nechte si je vysvětlit od vašeho právníka. Pak si je přečtěte ještě jednou. Na úřadě hrajte hloupého. Nebojte, nebudete tam takový sám. Úředníci hrávají podobné hry poměrně rádi. Z podkladů si připravte trestní oznámení. Divil bych se, kdyby to nedalo ani na jedno. Já jsem se dostal ke dvěma. Nemusíte je ale použít. Alespoň ne hned. Pokud je budete chtít použít najděte si hladového právníka. Neplaťte mu poplatky ale provizi, tam nešetřete.
 

Ostatní lidé

Nejdůležitější část, ač k tomu není moc co psát. Když bojujete proti systému, musíte hledat spojence. Vás jako jednotlivce system spolehlivě zničí. On je tak nastaven. Jedinec je nic. Epidemiologicko-hygienická situace ve státě je bůh. I potenciální ohrožení boha je hřích.

Důležité je vědět, že nejste sami takto smýšlející. Proto jsem považoval za důležité rozběhnout stránky www.ROZALIO.cz co nejdřív, aby i nově příchozí věděl, že se nezbláznil a že není v tomto státě jediný (jak se občas snaží namluvit KHS a všichni minimálně o generaci starší).

Osobně mi připadá, že bojujících je minimum. Naprostá většina se skrývá za rozumnými pediatry (buď co je nenahlásí nebo co jim to “namažou” – do papírů napíší záznam o očkování i když žádné neproběhlo), případně za známostmi (děti doktorů) a podobně. Osobně si myslím že boj nebude nekonečný, neboť s harmonizací práva EU se budou tyto místní anomálie rušit: už jenom zavedením informovaného souhlasu pacienta vznikne možnost očkování v rámci zákona odmítnout.

Hygienická stanice

KHS má svůj zákon, tuším, že o zdraví lidu a tam se píše že ministerstvo řekne co se má očkovat. Oni si jej vykládají jak chtějí a mají na to právo. Vy si jej taky můžete vykládat jak chcete a máte na to také právo. Pokud se neshodnete, musíte jít k tomu, kdo u nás vykládá zákony a tím je nezávislý soud. Nikdo jiný, znovu: nikdo jiný nemá právo na výklad zákona. Nemáme ani precedenční právo. Tudíž to, že nějaký soud někoho v podobné situaci odsoudil pro vás neznamená nic. Pokud jsem to pochopil, většina odpíračů očkování se snaží jít přes vlastní potrestání KHS udělením pokuty 10 000,- Kč, pro jistotu každému z rodičů, a následným reklamováním hmotné újmy u soudu. Po několika prohrách u domácích soudů se jim otevírá cesta k mezinárodním demokratickým a nezávislým soudům evropským. Zaplať pánbůh za EU, že vůbec máme tu možnost!

Pokud vím, úředníci se toho bojí a tak Vás zastrašují, vyhrožují, naléhají abyste dobrovolně dal dítě očkovat. Důležité je slůvko dobrovolně, protože v případě komplikací je to na Vás. Kdyby toto neplatilo, nemáme se tady o čem bavit. Přijela by k vám domů policie s doktorkou, pár minut času, trocha slz na tváři dítěte, pocit zvůle u vás a nebylo by co řešit. Dítě by bylo naočkované a za měsíc či za dva je tam máte zas. Ještě před deseti lety by vám vzali dítě do děcáku, neboť o něj řádně “nepečujete”, rozumějte nedáváte je očkovat a to přece dělá “každý”. To už dnes také nejde.

Hovořil jsem v Praze se svým doktorem, který mi tvrdil, že u nás není očkování povinné. Řekl jsme mu, co mají rodiče za zkušenosti a on mi jen odvětil: “To že KHS zastrašuje je to poslední co můžou dělat. Očkování u nás není povinné.”

Po jednom takovém “příjemném” rozhovoru na KHS, dokonce v kanceláři ředitele jsem se přímo dotázal zda nás nutí abychom děti očkovali. Odpověď byla rázná: to v žádném případě! Oni jen ukládají pokutu, když nemáte naočkováno ale do ničeho vás nenutí. Osobně se distancovali od smyslu zákona s poukazem že oni jen dodržují zákon. Měli na mysli vlastní výklad onoho zákona. Na to jsem jim připomněl, že většina fašistů v Norimberském procesu se hájila stejnými slovy. Měli pravdu. Myslím ty fašisty. Většinou neporušili jediný platný zákon a jejich zákony byly přijaty demokratickou cestou. Naštěstí tenkrát v Norimberku zvítězila morálka nad literou zákona.

Perlička na závěr: Dali nám podepsat papír na jehož druhé straně bylo naše doznání s porušením zákona – byla tam formulace: “… obviněný se dopustil přestupku dle paragrafu…”. Po upozornění beze slova připravili novou verzi. Pátou verzi jsme podepsali. Dávejte si pozor co podepisujete! Z obou stran. Pokud děláte zápis z jednání nemusíte se na ničem shodnout. Přesto můžete podepsat zápis typu KHS tvrdí … já tvrdím … . Ať se KHS odvolává na zákon nemusíte s ní souhlasit. Když vám dají výtisk zákona ať to tedy zkontrolujete, odmítněte. Zákon u nás vykládá jen a pouze nezávislý soud. Nedělejte to, čemu nerozumíte. Bylo mě vytknuto právníkem KHS, že když jsem tam byl pozván, měl jsem si dotčené zákony nastudovat. Odpověděl jsem mu, nejsem právník a že tomu nerozumím (leda, že bych tomu rozuměl 🙂 a že nemám ani takové ambice. Oba jsme se usmívali. Myslím, že není hloupý. Před podpisem si vezměte tolik času, kolik potřebujete na přečtení a pochopení. Mějte právníka k ruce. Zkusí na vás zlomek fint co by si na vás troufli na samotného a paradoxně právníka na “nic” nebudete potřebovat. Nežalujte je za urážku, podraz či vyhrožování. Obtížně se to dokazuje. Ledaže byste je chtěl udolat sérií žalob, pak do toho!

Na koho si troufne KHS Pardubice?V průběhu řešení našeho případu na KHS Pardubice proběhli médii dva případy, které tento úřad řešil. V obou dostal přes ústa a tak chápu jejich “nekompromisní” postup vůči “obyčejnému” člověku.Prvý se týkal plaveckého bazénu. Reportáž o plísni v bazénu běžela i v TV. Nejprve nesplňoval normy a tudíž měl být zavřen, a pak plíseň neplíseň, koupeme se dál: viz [3] : 15/03/2007 – 12:43 (ČTK) Pardubice – Pardubicím hrozí, že jim hygienici zavřou plavecký areál. Krytý bazén nesplňuje hygienické předpisy. Radnice má čas s tím něco udělat do konce letošního roku, potom vyprší výjimka udělená hygieniky. Jenže už dnes radní vědí, že do prosince s bazénem nic podstatného neudělají.”K tomuto se váže i osobní zkušenost: měl jsem permanentku do sportovního zařízení v areálu plaveckém bazénu. Ptal jsem se majitele neboť by musel také zavírat při zavření bazénu. Jeho odpověď byla přímá: “Nemáme se čeho bát. Pokud by nějaká úřednice zavřela bazén, ten samý den přijde o místo a její nástupce/kyně to povolí. Vše se stihne během pracovního dne a tak veřejnost nic nepozná.” S odstupem času musím uznat, že to vyšlo přesně. Včera, po čtvrt roce od této zprávy jsem si byl zaplavat. Mohu jen konstatovat: plíseň se nikam neráčila přestěhovat. Při životě nás drží výjimka. Druhý se týkal otevření nového úseku dálnice D11.Dne 13.11. 2006 KHS nesouhlasila s otevřením nového úseku: viz[4] KHS, den poté souhlasila: viz [2] , dne 14. 11. 06 “Zprovoznění dálnice D11 od Chýště po provizorní sjezd (viz mapa ) u Hradce Králové (km 68 – 84) v prosinci 2006 již nic nebrání. Stanovisko krajských hygieniků z Pardubic na průjezd vozidel z dálnice přes obec Libišany se po včerejší veřejné informaci o jejich záporném pohledu změnilo dnes na kladný. Dálnice i sjezd využívající trasy budoucí rychlostní silnice R35 tak může být uveden do provozu. “Viz také [5]

Co dál?

Vydržet šikanu úřadů je těžké. Zejména pokud máte problémy s financemi. Na druhou stranu vás to zocelí. Asi vám nevezmou děti do školky – je to poměrně dobře vymyšlený system. Dítě musíte poslat do školy, ale nesmí jet se spolužáky na školu v přírodě, aby je nenakazilo – protože není proti čemusi očkováno. Kdyby však ze zdravotních důvodů nemohl být očkován, je vše v pořádku. Prostě šikana jak hrom. Problém je, že perzekuce funguje. Vždy se někdo sesype. Nikdo nevydrží vše. Soukromá “anglická” školka, kam už zase takové dítě může, stojí mezi 9 a 20 tisíci měsíčně a není to tím pádem řešením pro každého.

U našeho staršího syna bylo nalezeno jakési zvýšení hladiny čehosi. Nevím, nerozumím tomu. Imunoložka se nás vystrašeně ptala, jak je často nemocný a poradila, co máme dělat, aby se to tolik neprojevovalo na nemocnosti. Je to zvláštní, po detailním vyšetření se člověk dozví, že věci, které dříve připisoval nedostatečnému oblékání jsou určitou imunodeficitní poruchou. Myslím, že je lepší tyto věci vědět a vědět jak se k nim chovat. Za to patří náš dík doktorce imunoložce! Otázkou zůstává, zda na vině nejsou již aplikovaná očkování.

Mohu jen poradit: vyšetřujte, vyšetřujte a vyšetřujte. Podle západní medicíny úplně zdravé dítě neexistuje, jen špatně vyšetřené!

Honza

Odkazy:

[1] http://www.unicef.org/publications/files/Immunization_Summary_2007.pdf

[2] http://www.ceskedalnice.cz/stare.htm

[3] http://forum.czechmed.cz/?q=node/1420

[4] http://www.novinky.cz/ekonomika/spor-s-hygieniky-ohrozuje-zprovozneni-cele-trasy-d11_101170_2if5t.html

[5] http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=312886

[6] http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=188&Itemid=111