Nežádoucí účinky COVID-19 Odborné články, studie

Nežádoucí účinky vakcín (nejen proti covid-19), které se mají hlásit

Hlásit se má již pouhé podezření na nežádoucí účinek, nikoliv prokázaná kauzální souvislost!

Hlásit nežádoucí účinek můžete sami jako pacienti, ale popište jej také svému ošetřujícímu lékaři! Hlásit můžete na http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Možné nežádoucí účinky naleznete také na: https://www.poockovani.cz/ucinky/co-vse-muze-byt-nezadouci-ucinek.

Byla reakce na vakcínu vážná? Máte poškozený zdravotní stav očkováním? Vyřadila vás reakce na očkování z běžného života, byť na krátký čas? Můžete žádat o náhradu újmy způsobenou očkováním! Pište nám na poradna@rozalio.cz. Rádi vám s tím pomůžeme.