Naše články a stanoviska Nemoci

Nová vakcína proti chřipce v nosním spreji pro děti. Co byste o ní měli vědět

Na český trh byla uvedena nová, živá vakcína proti chřipce pro děti ve věku 2 až 18 let s názvem Fluenz Tetra. Novinkou je zejména způsob podání – vstřik do nosních dírek. Zdánlivým bonusem je tak snížení traumatu oproti podání jehlou do svalu. Má to svá ale?

Chřipka i přes očkování?

I když má vakcína chránit proti chřipce, neznamená to automaticky, že dítě toto onemocnění nemůže v následujících měsících prodělat. To záleží na mnoha faktorech. Efektivita vakcíny proti chřipce se mění rok od roku a záleží především na shodě mezi cirkulujícími chřipkovými viry v populaci a složením dané vakcíny. Viry orthomyxoviridae způsobující chřipku mutují, a tak se očkovací látky připravené měsíce před začátkem chřipkové sezony mohou lišit od toho, co doopravdy populaci zasáhne. Složení chřipkových vakcín je každoročně upravováno podle doporučení WHO tak, aby co nejvíce odpovídalo předpokládaným cirkulujícím kmenům chřipky. Z toho důvodu je vakcína určena jen pro jedno chřipkové období (jeden rok), v dalším roce je situace jiná, a je tedy potřeba nové očkování s aktualizovaným složením.

Vakcína Fluenz Tetra je proti čtyřem kmenům, ty jsou (podle SPC) zvoleny pro severní polokouli a podle rozhodnutí EU pro sezonu 2022/2023, konkrétně se jedná o jeden kmen A/(H1N1), jeden kmen A/(H3N2) a dva kmeny B – po jednom z každé linie. Tyto kmeny se po aplikaci replikují v nosohltanu a navozují imunitu.

Očkování formou podání nosem se v zahraničí objevuje již pár let. V roce 2016 doporučilo CDC (Center for Disease Control and Prevention), aby se tato vakcína pro chřipkovou sezonu 2016–2017 nepoužívala a místo toho se použil jiný (injekční) typ vakcíny proti chřipce. Bylo tak učiněno z důvodu špatné účinnosti vakcíny v nosím spreji v letech 2013 až 2016, přičemž v období 2015–2016 byla dokonce označena jako neúčinná. Přezkum z roku 2018 zjistil, že vakcína v nosním spreji zabraňuje chřipce přibližně u jednoho ze šesti očkovaných dětí mladších šesti let. Bylo předpokládáno, že u mladších dětí nosní vakcína poskytuje o 50 % vyšší ochranu v prevenci proti chřipce než klasické injekční očkování. U dětí mladších dvou let však byly důkazy nejasné. Není známo, proč dochází ke snížení účinnosti. V únoru 2018 však poradní výbor CDC pro imunizační postupy (ACIP) obnovil používání vakcíny v nosním spreji pro chřipkovou sezónu 2018–2019.

Většina hlášených nežádoucích účinků jsou lehčího charakteru

Přípravky obsahující tři až čtyři chřipkové kmeny byly zkoumány v klinických studiích před i po registraci přípravku celkem na 115 tisících dětí ve věku 2 až 17 let.
Z nežádoucích účinků jsou hlášeny časté a lehčí reakce, např. vodnatý́ výtok z nosu, horečka, bolest hlavy, nevolnost a nechutenství, časté jsou bolesti svalů, vyrážka, krvácení z nosu, hypersenzitivní́ reakce (včetně̌ edému obličeje a kopřivky). Velice vzácně může dojít k závažnějším poškozením, např. anafylaktické reakci či Guillain-Barrého syndromu.

Bylo také zkoumáno souběžné podávání trivalentního přípravku Fluenz s živými atenuovanými vakcínami proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím a s perorálně podanou vakcínou proti polioviru. Bylo zjištěno, že výrazně změněna byla imunitní odpověď na vakcínu proti zarděnkám. Bohužel však v SPC vakcíny nejsou k tomuto žádné konkrétnější informace.
Souběžné podání přípravku s inaktivovanými (neživými) vakcínami nebylo zkoumáno.

Opatrnost při očkování je vždy namístě

Dětem, které́ byly dříve očkovány proti sezónní́ chřipce, se podává jedna dávka. Dětem, které dříve očkovány nebyly, se má́ po nejméně̌ 4týdenním intervalu podat i druhá dávka.

Jelikož se jedná o živou vakcínu (obsahuje oslabené živé viry), může být očkovaný jedinec až dva týdny po vakcinaci infekční, tzn. může být ohrožením při kontaktu s osobami s výrazně sníženou imunitou (např. po transplantaci kostní dřeně). Pro zdravé jedince by neměl být příliš rizikový.

Očkovány by neměly být děti, které mají:

  • alergii na některou ze složek vakcíny
  • alergii na vejce či vaječnou bílkovinu,
  • autoimunitní onemocnění,
  • těžké astma
  • aktivní sípot,
  • léčbu se salicyláty,
  • zvýšenou teplotu,
  • nařízenou izolaci či karanténu kvůli covid-19.

Po prodělaném onemocnění by se mělo až dva týdny počkat na rekonvalescenci a až poté naočkovat. Jako při každé vakcinaci je vhodné dodržovat zásady bezpečnějšího očkování, tj. očkovat pouze zcela zdravé dítě (více ZDE).

Při rozhodování doporučujeme použít základní pravidlo, které se vztahuje na výběr jakékoliv vakcíny: zvážit potenciální́ riziko nežádoucích reakcí na vakcínu oproti riziku nákazy a závažnějšímu průběhu onemocnění daného jedince.

Zdroje a další informace:

Souhrnné informace k léčivého přípravku Fluenz Tetra ZDE

Informace od výrobce vakcíny ZDE