COVID-19 C-19 a očkování dětí Odborné články, studie

Očkování proti c-19 u dětí a mládeže – přednáška I.

Koronavirus – aktuální myšlení, hodnocení a jednání – jak jsme k němu vlastně došli?

Psychologické posouzení

Výtah z přednášky uskutečněné 9. 6. 2021 v rámci online konference v Mnichově „Očkování covid-19 pro děti a dospívající“ Prof. dr. Christof Kuhbandnera, vedoucího katedry pedagogické psychologie Univerzity v Řezně

Platná pravda, která nepotřebuje důkaz: existuje nový nebezpečný virus, který se pandemicky rozšiřuje! Musíme proti tomu něco udělat!

Existují dva základní úhly pohledu (nazírání) na člověka:

a) Lidé jsou schopni vlastním sebeřízením myslet, vyhodnocovat a jednat „správně”.

b) Ke „správnému” myšlení, vyhodnocování a jednání musí být lidé dovedeni vnějšími vlivy.

V zájmu „vyšších” hodnot, které v tomto případě ospravedlňují vše, byla zvolena možnost b).

Jaké jsou politické konsekvence? Politická slepota.

Citát z knihy Stefana Kleina Vše je náhoda (2015): „Co se týče BSE, exotických nákaz jako SARS či ebola, biologických zbraní apod. Když scénář ohrožení zasáhne společnost, zírají na to všichni jako králík na hada. Politikům pak nezbývá jiná volba, než prostřednictvím aktivismu demonstrovat své vědomí odpovědnosti. Takovéto panické reakce přijdou společnost velmi draho, navíc klamou ohledně skutečných rizik každodenního života. V Německu onemocní ročně 350 000 lidí rakovinou. Cigarety zabíjí v Německu ročně okolo 110 000 lidí.“ (Počet obětí koronaviru v Německu dosáhl v roce 2020 cca 35 000 osob, v období leden až květen 2021 cca 54 000.)

1. Jakým škodám mají opatření zamezit?

2. Jaké škody opatření způsobují?

V Německu z tohoto úhlu pohledu došlo k řádovému nadhodnocení škod, kterým měla ochranná opatření zamezit, a k přehlížení škod, které ochranná opatření způsobila.

Konkrétně např. k nadhodnocování počtu obětí nemoci covid-19 (všichni mrtví, u nichž byl pozitivní výsledek na covid-19) a k podhodnocování počtu mrtvých v souvislosti s vedlejšími účinky očkování.

Ohledně ochranných opatření spojených s covid-19 je nutné si položit dvě základní otázky:

Ze 14 milionů dětí a mladistvých v Německu muselo být v hospitalizováno pouze cca 1200 (od začátku pandemie do dubna 2021). Pravděpodobnost cca 0,009 %.

Podle rozsáhlé studie izraelských lékařů dostal jeden z 3000 až 6000 izraelských mužů ve věku 16–24 let očkovaných vakcínou BioNTech zápal srdečního svalu. Pravděpodobnost cca 0,03–0,06 %.

Ve vztahu k dětem a mladistvým se zde tedy jedná o řádově vyšší náklady (negativní dopady) na očkování, než je jeho přínos (zmírnění či odstranění příznaků covid-19 u očkovaných).