Naše články a stanoviska Naše projekty

OSLAVTE S NÁMI SVĚTOVÝ DEN ŠTEDROSTI! ROZALIO MÁ PŘIPRAVENÉ TŘI NOVINKY

Praha 10. listopadu 2020

Česká republika se již popáté připojí ke Giving Tuesday, světovému dni štědrosti a dobrých skutků, který se letos slaví v úterý 1. prosince. ROZALIO v ten den představí tři novinky, jimiž přispěje k informovanosti v očkování, a tím i k respektování individuálních potřeb dětí.

Světový den štědrosti Giving Tuesday (GT) podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Navzdory probíhající pandemii koronaviru se celý svět, včetně Česka, spojí v úterý 1. prosince, aby konal dobro. GT v Česku již od roku 2016 zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti.

Při jarní epidemii koronaviru muselo Rozalio přerušit pořádání přednášek a besed, odložit tisk a distribuci letáků k poradně a také tvorbu videí zaměřených na šíření informací o očkování. „Získaný čas jsme však využili k dokončení jiných, dlouho odkládaných aktivit a k plánovaní nových projektů. Právě ty představíme v úterý 1. prosince. Nechte se překvapit,“ láká Dagmar Sláčalová, koordinátorka činnosti spolku Rozalio.

Giving Tuesday vzniklo v roce 2012 s jednoduchou myšlenkou: vytvořit den, který inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro. Zároveň se tento svátek stal protikladem k Black Friday – nákupní a konzumní honičce.
Za posledních devět let se myšlenka GT rozrostla v globální hnutí, které inspiruje stovky milionů lidí po celém světě k dárcovství, štědrosti a spolupráci. „Štědrost není zakázána ani zrušena. V současné době plné nejistot stále existuje jedna pravda, která nám dává naději. Naději, že jsme společně schopni dosáhnout neuvěřitelných věcí. Giving Tuesday je tak pro lidi z celého světa jedinečnou příležitostí stát při sobě a navzájem se i v této nelehké době podpořit,” dodává Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která za GT v Česku stojí.

Již dlouho nebyly pozitivní a slibné zprávy potřeba tolik jako právě nyní. Pojďte s námi dávat naději potřebným.


Výzva spolku Rozalio je zveřejněna ZDE.


O Asociaci společenské odpovědnosti
Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Hájí zájmy více než 370 členů z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelnosti. To ovšem není jedinou aktivitou. Od roku 2017 udílí prestižní Ceny SDGs, ocenění za naplňování globálních cílů, a skrze Akcelerátor Cen SDGs pomáhá zvyšovat společenský dopad udržitelných projektů. Rozvíjí kulturu dárcovství – od roku 2016 zastřešuje v Česku Giving Tuesday, který je světovým dnem dárcovství.

Více informací na www.spolecenskaodpovenost.cz.
www.giving-tuesday.cz
www.facebook.com/givingtuesdaycz
www.twitter.com/GivingTuesdayCZ
www.instagram.com/givingtuesdaycz