Školky, ŠVP a ZA Naše články a stanoviska Vzory dokumentů

Posudek pro účast na škole v přírodě může lékař vydat bez informace o očkování!

Nechce vám lékař vystavit posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na školu v přírodě, lyžařský výcvik či jinou výjezdovou akci školy bez toho, aniž by tam vepsal informace o očkování? Příliš se mu nedivte, vzor posudku (Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – stanovený vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti) je určen jak pro školu v přírodě trvající déle než 5 dnů, tak i zotavovací akci. Zatímco na školu v přírodě (ŠVP) může jet dítě bez ohledu na podstoupená očkování, na zotavovací akci (tzn. akci, která je delší než 5 dnů za účasti 30 a více dětí mladších 15 let) už potřebuje potvrzení o tom, že je řádně očkováno, nebo má kontraindikaci, nebo je vůči nákaze imunní. Tento formulář je však přežitek ještě z dob, kdy ani na školu v přírodě nemohlo jet dítě bez potvrzeného očkování.

To se však změnilo v roce 2020 novelizací zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kdy stát konečně uznal, že omezovat pro školu v přírodě styk dětí, které spolu jinak sedí v lavici v jedné třídě po celý školní rok, je nesmysl. Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) sám při hlasování o změně zákona řekl: „Tuto úpravu podporuji, pokud jde o školy v přírodě. To znamená, zde se domnívám, že není nutné trvat na současné podmínce v zákoně, protože tyto pobyty trvají krátkou dobu. Je to jasně definovaný kolektiv, který je pohromadě celý školní rok, a provozované aktivity jsou méně fyzicky náročné.

Změna zákona, tedy účast dětí na ŠVP bez podmínek očkování, se ovšem do povědomí škol dostává jen pomalu, k čemuž přispěla i doba covidová, kdy se ŠVP nekonaly. Ředitelé škol se dosud obávají přijmout neočkované dítě na školu v přírodě nebo lyžák, protože mají léta zažitou praxi, že je to zakázáno, a o změně zákona neví. Bohužel jim nejsou nápomocny ani některé krajské hygienické stanice, které vydávají stanovisko zamítající účast takového dítě na akci školy trvající déle než pět dnů. Opět to může být způsobeno nepochopením změny zákona nebo zažitou praxí s neochotou přijmout nové pravidlo.

A pak jsou tady ještě lékaři, kteří jako jediní mohou vydávat posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na školu v přírodě (ovšem jen na takovou, která trvá déle než 5 dnů) a na zotavovací akci. Tento posudek má platnost dva roky a obsahuje informace o očkování. Na ŠVP, kde není informace o očkování dítěte podstatná, by tedy měl stačit formulář určený pouze pro tuto akci, bez informací o očkování dítěte. Ač je vzor posudku určen vyhláškou, není povinným vzorem a je možné jej upravit, což občas lékaři, na žádost rodičů, činí vynecháním či proškrtnutím kolonky týkající se očkování, např. pro potřeby potvrzení o zdravotní způsobilosti na plavecký výcvik.

Pro nekomplikovanou účast dítěte na ŠVP jsme vytvořili vzor posudku, který se týká pouze akcí pořádaných školou ve školním roce (ŠVP, lyžařský výcvik, projektová expedice i plávání) a který vysloveně říká, že informace o očkování se nevyžaduje. Takto upravený posudek je pro lékaře jistotou, že nebude zneužit pro zotavovací akce, pro dítě představuje bezproblémovou vstupenku na akce pořádané školou a pro ředitele je řešením otázky, zda dítě na výjezdovou akci přijmout.

Posudek si můžete stáhnout ZDE.