COVID-19 C-19 a očkování dětí Odborné články, studie

Proč by rodiče, dospívající a děti měli pochybovat o vakcíně proti COVID-19

Shrnutí kompletního průvodce pro rodiče napsaný doktorem B. W. Bridlem přeložila z anglického originálu Mgr. Sabina Králová (https://www.proz.com/profile/74077).

Výňatek z textu:

Pokud jde o naše děti a dospívající, je zcela zásadní, abychom důsledně dodržovali princip předběžné opatrnosti. U dětí a dospívajících existuje jen nepatrné riziko těžkého průběhu COVID-19 nebo úmrtí na toto onemocnění. Riziko očkování, bez ohledu na to, jak moc je teoretické, musí být plně vyhodnoceno a je nutné mu plně porozumět.
Kanaďané musí zpochybnit zrychlené očkování dětí a dospívajících prováděné bez rozmyslu vakcínou, u níž chybí kriticky důležité údaje o biodistribuci, farmakokinetice a bezpečnosti týkající se spike proteinu viru SARS-CoV-2.
Kanadskou vládu je nutné vyzvat k okamžitému zastavení programu hromadného očkování dětí a dospívajících, dokud nebudou tyto studie provedeny a nebudou vyřešeny nejasnosti ohledně možné patogenity spike proteinu.

Celý text najdete ZDE.

Komentář spolku Rozalio: „I my bychom měli vyzvat vládu, aby očkování dětí proti covid-19 současnými vakcínami pozastavila. Opatrnost při zdravotních zákrocích u dětí musí být na prvním místě!“