Vaše příběhy a úvahy

Proti pokutě za neočkování ekzematické dcery jsme se odvolali

Úvod Rozalia: Příběh této rodiny ukazuje, jak ve zdravotnictví, týká-li se to očkování, chybí snaha naslouchat rodičům, jejich obavám a prověřovat jimi udávané zdravotní problémy a tím předcházet dalším. Není čas, ani chuť dostatečně informovat, trpělivě vysvětlovat a zároveň se snažit se porozumět. Rodinu jsme podpořili v přestupkovém řízení úhradou právních úkonů za vypracování odvolání, a to díky darům na darujme.cz.

Po narození první dcery jsem prodělala oboustrannou plicní embolizaci a až v nemocnici jsem se dozvěděla, že se mi rychleji sráží krev a že už nikdy nesmím užívat cokoliv, co obsahuje hormony. Dokonce jsem zjistila, že by se před předepsáním antikoncepce měly provádět krevní testy. U mě provedeny nikdy nebyly, ani u sestry, které se za nějaký čas také objevil tromb a bylo jí řečeno totéž.

Zdravotní problém je u nás evidentně genetický, a tak jsme byli ohledně lékařských zásahů ve střehu a pro dceru zvažovali možnost rozdělení vakcín. Dětská lékařka nám vypsala žádanku na vyšetření dcery ohledně srážlivosti krve v souvislosti s očkováním. K našemu velkému údivu nám paní doktorka z interního oddělení dětské nemocnice v Brně sdělila, že pokud chceme testy, máme si připravit 10 000 Kč. Testy běžně dělají, až pokud je reakce na očkování, aby se zjistilo na co. Měla jsem pocit, že se mi ta krev najednou srazila v těle snad všechna…
Pravděpodobnost, že by dcera měla reakci na vakcínu, je – slovy lékařky – „nula nula nic“. Dceři neprovedla jediné vyšetření, rozbor krve, ani pouhý poslech. Telefonicky kontaktovala hematologa, který mě ani dceru nikdy neviděl. Také on potvrdil, že je vše bez rizika. Začínala jsem mít pocit, že oba používají křišťálovou kouli stejné značky. Požádala jsem paní doktorku, zda mi vydá písemné vyjádření pro dětskou lékařku. Neochotně napsala, že neshledává žádnou kontraindikaci.

Přitom v příbalovém letáku hexavakcíny Infanrix hexa jsou poruchy krve jako jeden z uvedených nežádoucích účinků a je zde nabádáno k velké opatrnosti při použití vakcíny, pokud už nějaká krevní porucha přítomna je.

„Nemocným s trombocytopenií a s poruchami srážlivosti krve musí být vakcína Infanrix hexa aplikována se zvýšenou opatrností, neboť po intramuskulárním podání může dojít ke krvácení.“

Po tomto zcela nedostatečném vyšetření a žádném odborném vysvětlení jsme se pro jistotu rozhodli neočkovat. Jak na tom dcera zdravotně skutečně je, jsme nevěděli, a jistotu, že očkování ji nepoškodí, jsme tak neměli. Další naše obavy z těžkých kovů, jakožto součástí vakcíny, jsme museli vysvětlovat v očkovacím centru v Brně, kde na nás bylo pohlíženo jako na naprosté hazardéry se zdravím, ba co více, se životem dítěte. Hliník mi nesmí ani do kuchyně. Revers jsme podepsali a šli.

Čas běžel a zjišťovali jsme více a více informací o nežádoucích účincích vakcín. K tomu moje sestra poslechla doporučení lékařky a podstoupila očkování proti rakovině děložního čípku. Několikrát poté omdlela a objevila se u ní rakovina děložního čípku v rozvinutém stádiu, kdy už byla nutná operace. Před očkováním měla čípek v pořádku.

Narodila se nám druhá dcera, která trpěla silným ekzémem, který měl náběh na atopickou formu, a tak jsme docházeli na kožní ambulanci. Musím říct, že paní doktorka na kožním byla velmi milá, chápající a s dětmi to opravdu umí. Více takových lékařů!
První otázka, když malou viděla, byla, zda je očkovaná, tak já povídám na rovinu, že není a proč se ptá? Odpověděla: „No, protože očkování dětem často atopický ekzém spustí…“

Když jsme pár dní nato přišli na preventivní prohlídku a dětská lékařka se zeptala, zda dnes budeme očkovat, probudily se ve mě obranářské instinkty lvice. Vždyť očkovat se přece mají ZDRAVÉ děti a dcerka má úporný ekzém!
Dceru jsme z pochopitelných důvodů očkovat nenechali a sepsali jsme negativní revers, ve kterém jsme jako jeden z důvodů uvedli úporný ekzém.

Po nějaké době přišel dopis z Krajské hygienické stanice, že nám hrozí pokuta za nenaočkování dcery ve výši 10 000 Kč. Že není jediný důvod, proč jí má být očkování odepřeno, když je zcela zdravá. Nevycházeli jsme z údivu. Pediatrička jaksi „opomenula“ ukázat zprávy od kožní lékařky, když u ní Krajská hygienická stanice prováděla kontrolu.

Podali jsme vysvětlení s ohledem na zdravotní stav dcery i rizikové složky a účinky vakcín a přiložili lékařské nálezy z kožní ambulance i fotografie dcery s ekzémem.
Krajská hygienická stanice smetla všechny argumenty ze stolu s doplněním, že jsou absurdní.
Dopis končil tím, že pokutu stanovují na 45 % z maximální sazby, tedy na 4500 Kč, ale že stále jde o spáchání přestupku z naší strany, takže k tomu přidávají povinnost uhradit náklady řízení 1000 Kč.

V tento moment jsme naplno pochopili, že instituce zde zainteresované skutečně vůbec nezajímá zdraví dítěte, ale pouze plán a odškrtnutí si jeho splnění v kolonce formuláře. A ty, matko, otče, mlč už!!! Ale v demokracii bychom mlčet neměli. Zdraví dítěte je totiž to nejcennější, co máme. A to není fráze!

Proti tomuto rozhodnutí jsme 3. února 2020 podali odvolání k Ministerstvu zdravotnictví a jasně poukázali na naše argumenty, které KHS chybně zhodnotila a které vůbec nevzala v potaz.
Jsme připraveni i před soudem obhajovat právo rodičů na to, aby jakožto znalí zdravotního stavu svého dítěte měli právo rozhodovat o tak zásadním zásahu do imunity, jako je očkování.

EDIT: Ministerstvo zdravotnictví v březnu 2021 zamítlo odvolání. Rodina proto přistupuje k žalobě.