C-19 a očkování dětí COVID-19 Naše články a stanoviska Videa a zvukové záznamy

Psycholog Filip Jadlovec o covid situaci: Netlačte děti do jednoho názoru

Filip Jadlovec poskytuje poradenství a psychoterapii pro celou rodinu, přičemž se zaměřuje na práci s dětmi od předškolního věku. Mimo další nabízí také krizovou intervenci. Proto nás zajímal jeho pohled na to, jak mohla opatření proti covid-19 zasáhnout psychickou stránku dětí a jak na ně působí proočkovací kampaň.

Zeptali jsme se:

↪ Ochránila covidová opatření celkové zdraví dětí? Jak to působilo na jejich psychiku?
↪ Mohla situace ovlivnit jejich vnímání solidárnosti/sebeobětování pro vyšší dobro?
↪ Jak děti vnímají názory, že jsou rizikem pro společnost?
↪ Dokáže se dítě vymezit vůči mínění většiny?
↪ Jak na děti působí rozdělování na očkované s výhodami, a neočkované, kteří musí dodržovat omezení?
↪ Jak se postoj dospělých k dodržování opatření a k rizikům (jakékoli volby) odráží na dětech?
↪ Co mohou dělat rodiče, kteří chtějí dětem pomoct se v tom zorientovat?