C-19 a očkování dětí Naše články a stanoviska

Spor rodičů o očkování dítěte proti covid-19. Podpořte právní obranu

Sedmileté dívce z Prahy hrozí, že bude naočkována covidovou vakcínou proti vůli své matky, a to na základě návrhu otce k soudu. Otec nezměnil názor ani poté, co dívka prodělala covid během tohoto léta s velmi mírnými příznaky, a na očkování trvá. Matce nezbývá nic jiného, než svou dceru bránit před rizikovým a nepřínosným zákrokem v soudním řízení, na což ale nemá dostatek finančních prostředků. Případ má význam nejen pro tuto konkrétní holčičku a její matku, ale výsledek prvního sporu tohoto typu může ovlivnit i další případy.

Otec podal návrh na nahrazení souhlasu matky s očkováním nezletilé proti onemocnění covid-19 už v lednu 2022. Návrh odůvodnil zájmem na zachování zdraví nezletilé a prevencí, ale také jejím zájmem na přístup k volnočasovým aktivitám, který může být očkováním podmiňován.

Matka na návrh reagovala vyjádřením, že není odpůrkyní očkování, svou dceru nechala očkovat povinnými i nepovinnými vakcínami. V případě očkování proti covid-19 ale nepovažuje za prokázané, že přínos očkování převažuje nad jeho riziky, a to zejména vzhledem k tomu, že rizika nemoci jsou u zdravých dětí mizivá, naopak vakcína není dlouhodobě prozkoumána. Matka mj. poukázala na to, že Ministerstvo zdravotnictví podpořilo plošné očkování zdravých dětí bez jakýchkoli odborných podkladů prokazujících jeho přínos, dále na velké množství nahlášených nežádoucích účinků po tomto očkování, ale také na deklarace a vyjádření lékařů a právníků, kteří se vyslovují proti tomuto očkování u dětí a nátlaku na něj. Závěrem poukázala na to, že konkrétně u její dcery musí být prokázáno, že očkování je v jejím nejlepším zájmu, a navrhla za tím účelem zpracování znaleckého posudku, který by blíže specifikoval rizika a přínosy očkování či neočkování.

První soudní jednání proběhlo 14. 7. 2022 před Okresním soudem Praha–východ. Na jednání byla vyslechnuta matka, otec se nedostavil, jeho právní zástupce si neodpustil slovní útoky vůči matce o „antivaxerech“. Opatrovnice nezletilé – sociální pracovnice z Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi – se rovněž nedostavila, ale písemně přitom podpořila očkování nezletilé.

Dívka mezitím během srpna covid-19 prodělala s velmi mírnými příznaky. To matka považovala za významnou změnu okolností, proto vznesla na otce dotaz, zda zvažuje, že by svůj návrh vzal zpět a spor ukončil. Z dostupných informací je zjevné, že zdraví dítěte je mnohem lépe chráněno proděláním nemoci než očkováním. Poukázala na to, že podle zákona se ani povinné očkování neprovádí v případě zjištění imunity proti infekci. Otec prostřednictvím svého advokáta pouze stroze sdělil, že na návrhu trvá, „protože ochrana po prodělaném onemocnění COVID-19 je velmi krátká“.

Další jednání je nařízeno na 14. 9. 2022. Matka již vynaložila prostředky na právní zastoupení advokátky – sepsání vyjádření na návrh otce a účast na prvním jednání. Další vedení sporu si nemůže na rozdíl od movitého otce dovolit, přitom soudní řízení si vyžádá ještě řadu úkonů a pravděpodobně nezůstane pouze u jednoho stupně. Soudkyně také avizovala zadání znaleckého posudku.

Další právní zastoupení matky v zájmu její dcery si vyžádá:

  • účast advokátky na soudních jednáních, kterých může proběhnout ještě několik,
  • zpracování písemných vyjádření v průběhu jednání, například vyjádření k soudnímu znaleckému posudku apod.
  • konzultace s odborníky, případně zpracování odborných vyjádření,
  • případné odvolání nebo vyjádření k odvolání otce a právní zastoupení v dalších stupních soudního sporu.

Na právní zastoupení matky vybíráme 80 000 Kč, i když nelze předem odhadnout, jak se spor bude vyvíjet a kolik práce si právní zastoupení vyžádá. Matku zastupuje advokátka Zuzana Candigliota. O průběhu sporu budeme průběžně informovat. Pokud se vybrané prostředky na tento případ nevyčerpají, budou vynaloženy na další právní spory související s očkováním.

Dokumenty k soudnímu sporu

Vyjádření matky k návrhu otce na nahrazení souhlasu matky s očkováním
nezletilé proti onemocnění covid-19
ZDE
Replika otce k vyjádření matkyZDE
Dotaz na zpětvzetí návrhu z důvodu prodělání nemoci dítětemZDE
Odpověď na dotazZDE