Naše články a stanoviska C-19 a očkování dětí COVID-19

Žádost o poskytnutí informací k onemocnění covid-19 u dětí

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

V Praze dne 27. srpna 2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k datům covid-19

Dobrý den,

žádáme o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1) Kolik dětí ve věku 0 – 18 let bylo od začátku epidemie v ČR nakaženo onemocněním covid-19?

2) Kolik dětí ve věku 0 – 18 let muselo být v souvislosti s covid-19 hospitalizováno?

3) Kolik dětí ve věku 0 – 18 let zemřelo na nemoc covid-19, případně na komplikace nemocí způsobené?

Odpověď MZ na tři předchozí otázky ze dne 2. září 2021:

Všechny Ministerstvu zdravotnictví dostupné a pravidelně aktualizované statistiky k onemocnění COVID-19 jsou veřejně přístupné na internetových stránkách. V části věnované úmrtí v důsledku onemocnění COVID-19 je pak pro vyjasnění napsáno, že „Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni. S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 02.09.2021 08:02.“
Daná problematika se pak detailně zkoumá a zpracovává zpětně, přičemž za rok 2020 byla koncem června prezentována na společném vystoupení zástupců Českého statistického úřadu a Úřadu zdravotnických informací a statistiky ČR. Zdůvodnění toho, jak celý proces zjišťování příčin úmrtí probíhá, jak na něm participují obě zmíněné instituce, proč jsou výsledky k dispozici s takovým zpožděním a proč nejsou ani v tomto okamžiku výsledky v celém detailu publikovány, je vysvětleno jak v tiskové zprávě, tak podrobněji i v prezentacích obou institucí. Vše je veřejně přístupné veřejnosti na internetových stránkách a z prohlášení zástupců obou institucí je rovněž zřejmé, že i další zjištění, jako i šetření za rok 2021 budou v momentě dokončení rovněž publikovány na stránkách ČSÚ a ÚZIS ČR.

4) Kolik dětí ve věku 0 – 18 let postihla komplikace PIMS-TS?

Odpověď MZ ze dne 2. září 2021: :

Ad 4: Dle dostupných informací ze Státního zdravotního ústavu je v ČR je popisována incidence KD cca 1,6/100 000 dětí mladších 5 let. K tématu si dovolujeme připojit i článek vědců z Iniciativy Sníh z února letošního roku.

Za zodpovězení dotazů předem děkuji.

S pozdravem

Martina Suchánková, předsedkyně
ROZALIO, z. s.
IČ 27056473
sídlem Voskovcova 986/12, 152 00 Praha 5