Rozalio je spolek rodičů, kteří usilují o dobrovolný systém očkování s dostatečnou informovaností.

Požadujeme, aby očkování bylo vždy prováděno s ohledem na zdravotní stav dítěte a s minimalizací možných rizik. Zvyšujeme proto informovanost široké veřejnosti o možnostech bezpečného očkování a podporujeme rodiče v jejich individuálním přístupu k očkování.
Snažíme se také podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby se naše země přiblížila vyspělému zdravotnickému systému západoevropských zemí.

Co je součástí naší činnosti, čeho jsme dosáhli?

 • Komunikujeme s odborníky, poslanci, médii.
 • Ročně přednášíme na cca šedesáti besedách po celé ČR.
 • Jsme v přímém kontaktu s rodiči a pomáháme jim poskytováním informací a podporou, ročně zodpovíme cca 1000 dotazů, a to e-mailem, na Facebooku či telefonicky.
 • Každoročně pořádáme Očkofórum, na němž přednášejí různí odborníci.
 • Jsme členy „Pracovní komise pro problematiku očkování“ vytvořenou Ministerstvem zdravotnictví.
 • Podílíme se na tvorbě a distribuci brožur „Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin“.
 • Podporujeme finančně i organizačně organizátory akce „Zapal svíčku za včeličku“.
 • Podíleli jsme se na předložení několika pozměňovacích návrhů týkajících se očkování, díky čemuž se téma očkování dostává více do povědomí zákonodárců a postupně narůstá počet těch, kteří vynucování očkování a sankce s tím spojené chápou jako nepatřičné.
 • I díky naší právní a finanční podpoře rodičů v soudních sporech dnes existují výjimky z očkování, které několika nálezy vyhlásil Ústavní soud.
 • Zorganizovali jsme Petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování, kterou jsme v roce 2015 s dvaceti tisíci podpisy předali Parlamentu ČR.
 • Jsme také iniciátoři dosud otevřené Petice za svobodnou volbu v očkování.
 • V roce 2017 jsme se s "Povinnou očkovací ruletou" účastnili satirického průvodu Sametové posvícení.

 

Apelujeme zároveň na každého čtenáře těchto stránek, aby si všechny informace kriticky ověřoval. Provozovatelé stránek nepřebírají jakoukoli zodpovědnost za správnost a úplnost informací. Texty nemusí vždy odpovídat názorům spolku ROZALIO.


Chcete se k nám přidat?

Zde najdete členskou přihlášku.

 

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.