C-19 a očkování dětí COVID-19 Naše články a stanoviska

Karlovarský kraj šířil lživé informace o vakcínách proti covid-19. Rozalio podává podnět k prošetření

Praha, 3. května 2022

Na podzim roku 2021 začal Karlovarský kraj šířit letáky s názvem „Bavte se bez starostí“ zaměřený na osoby ve věku 16-30 let, který obsahoval lživé informace se záměrem manipulace s míněním nezletilých a mladých lidí. Byl vyvěšen na veřejných místech, sdílen na sociálních sítích a mezi studenty je šířily i samy střední školy.

Obsahem letáku je mj. i informace, že očkovací látky používané v boji proti onemocnění covid-19 prošly přísnými studiemi zaručujícími jejich bezpečnost a účinnost, přičemž explicitně uvádí, že „není prokázán žádný nežádoucí účinek na zdraví lidského organismu“. Právě tato věta je spolkem Rozalio napadána jako klamná až lživá.

„Na takto prezentovanou nepravdivou informaci jsme Karlovarský kraj upozornili, a to zejména z toho důvodu, že je leták cílen i na nezletilé děti a vyvěšován na středních školách. Kampaň podstatně narušuje svobodnou a informovanou volbu osoby, protože ji zcela úmyslně uvádí v omyl,“ uvádí Dagmar Sláčalová, místopředsedkyně spolku Rozalio.

V dopise Karlovarskému kraji zdůraznil spolek Rozalio, že příbalové letáky všech používaných vakcín proti covid-19 obsahují varování před nežádoucími účinky, kdy i méně závažné nežádoucí účinky jsou stále nežádoucími účinky, které jsou nadto průběžné hlášeny na SÚKL. Mezi nežádoucí účinky ovšem patří i ty vážné – silné alergické reakce a anafylaktický šok, obrna lícního nervu, myokarditida a perikarditida aj. Rozalio upozornilo také na to, že další pravděpodobné nežádoucí účinky se průběžně hlásí a stále zkoumají, přičemž některé země z důvodu hlášených podezření na závažné nežádoucí účinky dokonce přistoupily k dočasnému zastavení aplikace konkrétních očkovacích látek. Z toho důvodu je informace o neexistenci nežádoucích účinků misinformací až dezinformací, která může ohrozit zdraví osob.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek však odmítl stáhnout leták se slovy: „Respektuji Váš názor, odborných stanovisek a polemik je k tomuto tématu a k účinkům očkování ostatně celá řada.“ Podle hejtmana se nikdo k očkování nenutí, nikoho klamat nechce, pouze se snaží zvýšit proočkovanost mezi mladými lidmi.

Na opakovanou žádost o uvedení informací na letáku na pravou míru, případně o jejich stažení kvůli obsažené lživé informaci, reagoval hejtman kraje prohlášením, že si není vědom nepřípustného či nezákonného postupu.

„Kampaň, ať myšlená s dobrým záměrem, nesmí být vedená způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy a zejména s nejlepším zájmem dítěte. Což zapírání nežádoucích účinků u očkování jistě je. Požadovali jsme především uvést klamavé informace na pravou míru a veřejně se omluvit. To zejména z toho důvodu, aby se informace dostala k co největšímu počtu lidí, kteří mohli informacím na letáku věřit. Ani k tomu hejtman nebyl ochoten,“ vysvětluje Dagmar Sláčalová.

Rozalio se proto obrátilo na vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací s podnětem o prošetření celé situace. V závěru podnětu Rozalio navrhuje, aby se Karlovarský kraj veřejně omluvil za šíření klamavých informací, uvedl, že vakcíny proti covid-19 mají nežádoucí účinky, a zajistil stažení letáků, které stále kolují na veřejnosti.

———————–

  • Leták Bavte se bez starostí ZDE
  • První dopis KV kraji a první odpověď hejtmana ZDE
  • Druhý dopis KV kraji a druhá odpověď hejtmana ZDE
  • Podnět vládnímu zmocněnci pro oblast médií a dezinformací ZDE