COVID-19 Naše články a stanoviska

Pro zvýšení proočkovanosti můžeme lidem lhát, vyjádřil se Úřad vlády

Lživé informace o bezpečnosti vakcín proti covid-19 šíří Karlovarský kraj prostřednictvím letáků s názvem „Bavte se bez starostí“ zaměřených na osoby ve věku 1630 let. Byly vyvěšeny na veřejných místech, sdíleny na sociálních sítích a mezi studenty je dokonce šířily i samy střední školy. V letáku je přímo uvedeno: „Není prokázán žádný nežádoucí účinek na zdraví lidského organismu.“ Toto považuje spolek ROZALIO za klamavé až lživé sdělení.

„Upozornili jsme Karlovarský kraj na tento nepravdivý výrok, a to zejména z toho důvodu, že je leták cílen i na nezletilé děti a vyvěšován na středních školách. Kampaň podstatně narušuje svobodnou a informovanou volbu osoby, protože ji zcela úmyslně uvádí v omyl,“ uvádí Dagmar Sláčalová, místopředsedkyně spolku Rozalio.

V dopise Karlovarskému kraji spolek Rozalio zdůraznil, že příbalové letáky všech používaných vakcín proti covid-19 obsahují informace o nežádoucích účincích, které se objevily po podání vakcíny. K těm vážnějším patří silné alergické reakce a anafylaktický šok, obrna lícního nervu, myokarditida, perikarditida a další. Proto je informace o neexistenci nežádoucích účinků misinformací až dezinformací, která může ohrozit zdraví osob. Je vyloučeno, že by Karlovarský kraj v době, kdy začal letáky se lživou informací šířit, o existenci nežádoucích účinků nevěděl.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek však odmítl stáhnout leták se slovy: „Respektuji Váš názor, odborných stanovisek a polemik je k tomuto tématu a k účinkům očkování ostatně celá řada.“ Podle hejtmana se nikdo k očkování nenutí, nikoho klamat nechce, pouze se snaží zvýšit proočkovanost mezi mladými lidmi.

Na opakovanou žádost o uvedení informací na letáku na pravou míru, případně o jejich stažení kvůli obsažené lživé informaci, reagoval hejtman kraje prohlášením, že si není vědom nepřípustného či nezákonného postupu.

Rozalio se proto obrátilo na vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michaela Klímu s podnětem k prošetření celé situace a navrhlo, aby byl Karlovarský kraj vyzván k veřejné omluvě za šíření klamavých informací a dále k tomu, aby uvedl, že vakcíny proti covid-19 mají nežádoucí účinky, a zajistil stažení letáků, které stále kolují na veřejnosti.

Bohužel z došlé odpovědi je zřejmé, že Úřad vlády nemá v úmyslu zastavit šíření těchto dezinformací.  Odpověď spolku Rozalio dokonce nepřišla od vládního zmocněnce Klímy, ale od vedoucího oddělení analýz Ing. Vladimíra Štípka, Ph.D., který se vyjádřil takto:

„V této záležitosti Vám sděluji, že pan zmocněnec vzal Vámi uvedené podněty na vědomí. Zároveň ze své pozice nemůže prověřovat a zasahovat do propagační očkovací kampaně jednotlivých krajů.
Jak jste uvedla v dopise, hejtman Karlovarského kraje k Vašim výtkám uvedl, že primárním cílem letáku je vzbudit zájem o očkování u mladých lidí, protože u této skupiny stále není dostatečná proočkovanost. Karlovarský kraj zcela jistě neměl v úmyslu vědomě šířit klamavé informace o očkování.
Dle Ministerstva zdravotnictví je očkování stále nejjistější cestou, jak se vyhnout těžkému průběhu nemoci covid-19. Očkování není povinné, o to důležitější je veřejnost o přínosech očkování informovat.“

Odpověď se tak zcela vyhýbá reakci k výroku, který je spolkem Rozalio označen za lživý. „Nežádoucí účinky existují, to je jasně prokázáno, kdo tedy tvrdí, že nejsou, dopouští se šíření dezinformací, kterými nekale manipuluje s míněním mladých lidí. Je skandální, že se toho dopouštějí samy úřady, ať už na krajské či vládní úrovni,“ říká Dagmar Sláčalová.

Očkování dětí a mladistvých je vysoce sporná záležitost. Onemocnění covid-19 prodělá 99 % z nich bez vážnějších problémů. Porovnání souvisejících rizik a přínosů u dětí je tedy záležitostí vysoce individuální, není vhodné plošně očkovat. Vakcína nechrání proti přenosu onemocnění, očkování dětí a mladých tedy společnosti ani nepřináší kýžený výsledek. Lhaní o vakcínách jen proto, aby se dalo snadněji přinutit mladé k očkování, má být ve slušné společnosti nepřípustné.