Připomínky spolku Rozalio k Národní strategii očkování proti nemoci covid-19

Praha 18. září 2020


Spolek Rozalio tímto využívá výzvy Ministerstva zdravotnictví a podává připomínky k dokumentu Národní strategie očkování proti nemoci covid-19 vydanému dne 7. září 2020.

1) Jako spornou a zavádějící vnímáme větu „Nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie nového onemocnění covid-19 je očkování.“ Tímto Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že očkování rozhodně bude a že bude účinné. V současné chvíli je sice pár stovek vakcín ve fázi vývoje a testování, tento stále nejistý výsledek však nelze označit za nejúčinnější nástroj, když dosud není hotov a otestován.
Má-li být národní strategie klíčovým dokumentem, neměla by obsahovat fráze, které se standardně používají na začátku mnoha textů k očkování, ale konkrétní a přesné informace.
Proto navrhujeme začít dokument větou, že očkování může významně pomoci ve snížení počtu onemocnění covid-19 a ve snížení závažných dopadů tohoto onemocnění. Nebo tuto větu vynechat zcela, protože následný odstavec je dostatečně vysvětlující.

2) Dokument by měl obsahovat požadavky na kvalitu a parametry vakcíny, které budou pro ČR dostatečně přijatelné, aby je nabídla a aplikovala občanům. Jakou má mít vakcína prokázanou účinnost, jaké můžeme tolerovat vedlejší účinky, kolik jsme za ni ochotni zaplatit, bude před tím, než se přistoupí k plošnému očkování indikovaných skupin, otestována právě na těchto skupinách? Tedy na osobách starších 65 let, s jednotlivými chronickými onemocněními, aby lidé měli jistotu, že očkování nezhorší jejich zdravotní stav.
Nebo bude přijatelná první vakcína uvedená na trh?

3) Navrhujeme vložit do dokumentu odkaz, kde najdeme zápis z projednávání strategie jednotlivými institucemi – Českou vakcinologickou společností, klinickou skupinou Covid II MZ a Národní imunizační komisí. Veřejnost má právo na komplexní informace o tom, jak strategie vznikla a z jakých důvodů je navržena právě takto.

4) V dokumentu je zmíněno, že se počítá pouze s vakcínou, nikoliv s účinným lékem. V rozporu se skutečností dokument obsahuje větu: „Dosud není k dispozici žádný účinný lék, proto se také výzkum zaměřuje na vývoj vakcíny, který byl prakticky zahájen okamžitě od začátku pandemie.“
Podle vyjádření odborných lékařů i premiéra Andreje Babiše bychom v českých nemocnicích mohli provést studii účinnosti léku Isoprinosine. Tento lék použil pro léčbu covid-19 u sebe a svého syna Jiří Beran, vakcinolog z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové, a v tuto chvíli se používá i u dalších pacientů a má dobré výsledky. Podle Romana Prymuly se zkouší dalších 15–20 léků. (Zdroj: https://echo24.cz/a/Sna85/lek-na-koronavirus-uz-mozna-existuje-50-let-uspech-z-hradce-ale-zpochybnuje-prymula)
Účinný lék, či škála léků, by mohl být připraven rychleji než vakcína. Kombinace možností léků či vakcíny by prognózu celkového kvalitního řešení jen zlepšila. Žádáme, aby z dokumentu byla výše zmíněná kontroverzní věta buďto vypuštěna, nebo upravena tak, aby bylo zřejmé, že se cca 20 léků zatím testuje a není jistá jejich účinnost.
Vhodné je doplnit informaci, že děti a lidé s dobrým zdravotním stavem mají nižší riziko závažných komplikací nemoci covid-19, což by mohlo snížit míru strachu a naopak zvýšit úsilí o zlepšení zdravotního stavu a napomoci v rozhodování, zda očkování podstoupit, či nikoliv.

5) V dokumentu chybí zmínka o režimu očkování. Tedy zda bude očkování pro skupiny 1–6 prováděno jako pravidelné, mimořádné, nebo zvláštní. V souvislosti s tím je nutno uvést informaci, zda případné závažné nežádoucí účinky budou moci být odškodněny podle zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, nebo se na ně bude vztahovat zvlášť vytvořený předpis.

6) Naší zásadní připomínkou je, že v dokumentu není přesně řečeno, že očkování bude dobrovolné a zcela na rozhodnutí jedince. Dále že lidem, kteří nepodstoupí očkování, nebude hrozit žádná sankce, ať už finanční či omezení jejich práv, svobod a života, a neohrozí to ani jejich profesi. Např. nucené nošení roušek pro ty nevakcinované. Je legitimní vyžadovat nošení roušek, když se vyskytnou příznaky onemocnění nebo se jedinec necítí zcela zdráv. Nikoliv jako plošné opatření v nekrizové době.
Tento požadavek je důležitý zejména proto, aby se dále neprohlubovaly rozpory a nevraživost občanů jak mezi sebou, tak vůči vědeckým a vládním autoritám.

Důvěra v účinně nastavenou strategii a ochota ke spolupráci na jejím plnění je základem k jejímu dobrému fungování a spokojenější společnosti.

Za vypořádání se s připomínkami děkuje

za spolek ROZALIO
Martina Suchánková

 

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.