COVID-19 Naše články a stanoviska

Soud rozhodl v případě třetího studenta podávajícího žalobu proti nezákonnému postupu Masarykovy univerzity

Citujeme advokátku Zuzanu Candigliota:

„Dnes byl vyhlášen 3. rozsudek ve věci studentů proti Masarykově univerzitě kvůli zavedení podmínky O-N-T (očkování-nemoc-test) pro přístup k prezenční výuce. Žaloba studentky Filozofické fakulty byla zamítnuta.

O žalobě rozhodoval stejný senát, který v případě studenta medicíny shledal nezákonný zásah univerzity (soudci Raus, Šebek, Kopečková) z důvodu, že univerzita nemá „žádnou pravomoc k rozhodování o omezujících podmínkách účasti na prezenční výuce“. Rozdíl mezi případy je ten, že zatímco student medicíny vkládal do univerzitního systému údaje o testování (kterému se podroboval nedobrovolně) a chodil na prezenční výuku, tak studentka Filozofické fakulty se netestovala a účastnila se výuky formou on-line přenosů, s čímž ale nesouhlasila mj. z důvodu, že byla přijata k prezenční výuce a univerzita jí neměla právo účast na prezenční výuce zakazovat.

Podle soudu je tak v obou případech skutková odlišnost a v případě žalobkyně nedošlo k reálnému zásahu. Soud situaci připodobnil k policejní šikaně či brutalitě při silniční kontrole, kdy pokud nedojde k šikaně konkrétního člověka, tak nemůže být žaloba důvodná. Pokud se pouze někdo dozví, že v rámci policie byl dán pokyn k nepřiměřené silniční kontrole, a z tohoto důvodu se rozhodne autem nevyjet, tak se nezákonný zásah nestal. Takže dle soudu se v případě žalobkyně ještě zásah nestal.

S tímto závěrem soudu nemůžeme souhlasit, neboť univerzita svým postupem a vydáním zákazu účasti na prezenční výuce bez splnění podmínek O-N-T odradila žalobkyni od účasti na prezenční výuce, na kterou přitom studentka měla právo. Pokud bychom akceptovali tento názor soudu, znamenalo by to, že příště univerzita vyškrtne N-T a zůstane pouze podmínka očkování a pokud se někdo nenechá pod tímto nátlakem naočkovat a z toho důvodu se nebude moci účastnit výuky, nikdy nedojde k nezákonnému zásahu do jeho práv. Jinými slovy – pokud se nenecháte znásilnit, tak se nic nezákonného neděje. ?

Žalobkyně bude podávat proti rozsudku kasační stížnost, takže věc posoudí Nejvyšší správní soud.“