COVID-19 Oficiální vyjádření/doporučení

Rezoluce Rady Evropy 2361 (2021)

Ve světle současné celosvětové pandemie, jejich okamžitých i dlouhodobých důsledků a očkování proti nemoci covid-19 vybízí Parlamentní shromáždění Rady Evropy členské země RE a Evropskou unii mimo jiné k tomu, aby:

7.3 s ohledem na zajištění vysoké proočkovanosti:

7.3.1 zajistily, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné, a aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje;

7.3.2 zajistily, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že není očkovaný kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechtěl být očkován;

7.3.3 podnikly včasná účinná opatření čelící mylným informacím, dezinformacím a nerozhodnosti v souvislosti s vakcínami proti covid-19;

7.3.4 šířily transparentní informace o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín, pracovaly s platformami sociálních médií a regulovaly je za účelem zamezen šíření mylných informací;

7.3.5 transparentně oznamovaly obsah smluv s výrobci vakcín a zveřejňovaly je k podrobnému přezkoumání Parlamentem i veřejností;

7.3.6 spolupracovaly s nevládními organizacemi a/nebo jinými lokálními iniciativami za účelem oslovení marginalizovaných skupin;

7.3.7 se spojily s lokálními komunitami k vývoji a realizaci přizpůsobených strategií na podporu proočkovanosti.

Celou rezoluci najdete ZDE.