Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůzky se zástupci České pirátské strany

Místo:Praha
Datum:24. ledna 2019
Přítomni:Za Českou pirátskou stranu:

PhDr. Olga Richterová,
PhD., místopředsedkyně strany, členka Výboru pro zdravotnictví
Ing. Petr Třešňák, místopředseda Výboru pro zdravotnictví
Josef Pavlovič, asistent
Ondřej Strava, advokát 

Za spolek Rozalio:
Martina Suchánková, předsedkyně spolku
Body jednání:Připomínky k zákonu o náhradě újmy způsobené očkováním
Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.