COVID-19 C-19 a očkování dětí Naše projekty Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůzky s místopředsedkyní PS PČR PhDr. Olgou Richterovou, Ph.D.

Místo:Praha – regionální kancelář České pirátské strany, Na Moráni 360/3, Praha 2
Datum:21. únor 2022 od 16:30 hod.
Přítomni:– PhDr. Olga Richterová, Ph.D. – místopředsedkyně PS PČR a 1. místopředsedkyně České pirátské strany
– Martina Suchánková, předsedkyně̌ spolku Rozalio
– JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka
Body jednání:Očkování dětí proti C19, náhrada újmy způsobené očkováním, uznávání protilátek, fungování NIZP, dobrovolné očkování proti C19
1. Očkování dětí

Projednáváno:

 • Zrušit plošné očkování, nastavit pouze pro rizikové děti – nastavením komunikace, informování.
 • Očkování pro děti, mladistvé a mladé lidi zcela bezpodmínečně dobrovolné – zrušení všech podmínek, záruka proti jejich opětovnému zavedení.
 • Školství – jak chránit děti před psychickým tlakem, jak vytvořit bezpečné prostředí (psychické) ve školách.
 • Očkování dětí v DD.

Závěr diskuze:

Tématu očkování dětí jsme se dotkly jen okrajově z toho důvodu, že v současné době se všechna opatření „vypínají“ a O. Richterová míní, že již žádná nenastanou, a to ani na podzim. Nyní tedy nelze řešit něco, co už je zrušeno, a tak je zbytečné se tímto zaobírat.

2. Uznávání protilátek

Projednáváno:

Piráti i vládnoucí koalice před volbami uznávání protilátek proti C19 deklarovali. M. Suchánková uvedla, že protilátky uznává např. Švýcarsko. V. Vališová navrhla, aby bylo Česko aktivní a v této otázce šlo příkladem ostatním zemím.

Závěr diskuze:

O. Richterová uvedla, že uznávání protilátek je stále ve hře, stále si za ní stojí a určitě ji chtějí dotáhnout. Problém je, že ani v jiných zemích se protilátky neuznávají, není odkud brát příklad. O možnosti jít příkladem se též uvažuje. Další problém spočívá v tom, že stále není určena protektivní (ochranná) hladina protilátek.

3. Fungování NIZP

NIZP = Národní institut pro zvládání pandemie https://www.mzcr.cz/nizp/

Projednáváno:

 • O činnosti komise nejsou veřejně dostupné žádné informace, nejsou zveřejňovány zápisy z jednání, ani stanoviska.
 • Od členů komise máme zprávu, že jejich návrhy nejsou do výstupů NIZP zaznamenány, nejsou-li v souladu s vedoucím odborné sekce, který zápis zhotovuje.
 • Různí členové NIZP vypracovali k řadě otázek disentní stanovisko, o čemž nebyla veřejnost ze strany NIZP ani Ministerstva zdravotnictví informována.  Tato stanoviska nebyla ani ze strany NIZP, ani ze strany Ministerstva zdravotnictví využita. K nahlédnutí jsou na stránkách SMIS (Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků) https://smis-lab.cz/category/cinnost-v-nizp/.

Závěr diskuze:

O. Richterová radí požadovat do zápisu zaznamenat všechny návrhy, případně udělat paralelní zápis, zaslat náměstku J. Pavlovicovi a snažit se o zveřejňování zápisů a výstupů, v případě nesouladu používat disentní stanoviska.

4. Dobrovolné očkování proti C19

Projednáváno:

Piráti a 3D – Dostupné, dobrovolné, důvěryhodné – dobrovolným se nedá nazývat očkování, která sice není nazváno povinné, ale vynucuje se nepřímými sankcemi. Piráti vždy deklarovali, že stojí za dobrovolností.

Závěr diskuze:

O. Richterová je pro dobrovolné očkování bez sankcí přímých i nepřímých, vidí ideální místa např. pracovní kolektivy, kde se podařilo motivovat lidi k očkování bez nátlaku nepřímých sankcí. Nyní jsou opatření stran očkování zrušena, nelze tedy opět toto řešit.

5. Náhrada újmy způsobené povinným očkováním a očkováním proti C19

Projednáváno:

M. Suchánková seznámila O. Richterovou s problematikou odškodňování újmy v rozsahu projednávání této problematiky při schůzce s náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu JUDr. Policarem 14. 2. 2022.

Zvlášť závažná újma – v zákoně je uvedeno: „Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování,…dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním…

Pojem „zvlášť závažné ublížení na zdraví“ ovšem není v zákoně definován, dle judikatury se jím rozumí ta nejtěžší zdravotní poškození, jako jsou kómatické stavy, závažná postižení mozku či ochrnutí výrazného rozsahu, tedy následky srovnatelné s usmrcením.

V důsledku tohoto chápání pojmu „zvlášť závažné ublížení na zdraví“ tak MZ nebude v konečném důsledku odškodňovat nikoho.

Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování

 • Neproběhl slibovaný široký odborný panel.
 • Nedostatečná, úzký výčet, s kým byla tvořena, sliboval se větší (širší) panel odborníků.
 • Časové intervaly pro manifestaci NÚ jsou u některých poškození krátké, SÚKL udává mnohem delší intervaly, kdy se mohou NÚ po očkování objevit.

C19

 • Vyhláška se zřejmě na C19 vůbec nevztahuje, přestože v ní C19 je uvedeno. Vyhláška se totiž vztahuje výslovně k § 3 zák. č. 116/2020 Sb.

Požadavek vyčíslení částky po žadateli – velice složitý výpočet; jak ho má žadatel vědět? Žadatel by musel zadat právníkovi, platit za toto vyhodnocení bez vidiny, že mu budu peníze uhrazeny.

Odškodnění smrti pro očkování proti C19 – zákon č. 569/2020 Sb. neobsahuje odškodnění za úmrtí po očkování proti C 19.

Závěr diskuze:

O. Richterová si je závažnosti této problematiky vědoma a radí projednat tuto otázku s náměstkem MZ J. Pavlovicem a najít spojence na tomto tématu mezi dalšími poslanci vládní koalice. Její kapacita je bohužel vyčerpaná, neboť se účastní jiného, odborného zdravotnického panelu k porodnictví.