Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůzky s náměstkem ministra zdravotnictví Radkem Policarem

Místo:Praha
Datum:1. listopadu 2018
Přítomni:JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo
Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio
Předmět jednání:Vypořádání připomínek k návrhu zákona o náhradě újmy způsobené očkováním

Celý zápis ze schůzky si přečtěte ZDE.